Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Endring på periodebillett 180 dager

AtB vil frem mot august gradvis gå over til nytt billettsystem. Dette gir noen praktiske konsekvenser med hensyn til kjøp av billetter i dagens systemer. Les mer om når endringer skjer.

AtB jobber med utvikling av nytt billettsystem som skal tas i bruk gradvis frem mot 7. august. Dette gir noen konsekvenser for deg som kjøper lengre perioder med t:kort.

Vi oppgraderer!

AtB går gradvis over til en ny kundeportal for reise- og sanntidsinfo og kjøp av billett. Vi er i gang med å samle de ulike tjenestene og gjøre det enklere for deg som kunde. Les om hva som blir nytt og hva det betyr for deg.

180 dager kun tilgjengelig i AtB Mobillett

Billetter kjøpt på t:kort i dagens billettsystem og nettbutikk vil ikke kunne leses av på nye billettmaskiner fra august. Det vil derfor være gradvis begrensning i antall periodedager du kan kjøpe i ditt t:kort frem til ny nettbutikker er tilgjengelig.

180 dagers periodebillett er derfor kun tilgjengelig i AtB Mobillett frem til ny løsning for t:kort er på plass. 

Ny nettbutikk for reisekort vil være tilgjengelig i løpet av våren, og i den nye løsningen vil du kunne bruke både reisekortet t:kort og mobil som i dag. 

Har du spørsmål om AtB Mobillett - ta gjerne kontakt med vårt kundesenter.

Maks periodelengde reduseres hver måned for t:kort

I nettbutikk for t:kort settes maks antall dager for periodebillett ned til 150 dager fra 1. februar. Frem mot august vil tilgjengelig periodelengde bli kortere hver måned:

  • Fra 1. februar: 150 dager
  • Fra 1. mars: 120 dager
  • Fra 1. april: 90 dager
  • Fra 1. mai: 60 dager
  • Fra 1. juni: 30 dager

Vi utvikler nye løsninger sammen med kundene

Som mobilitetsselskap skal AtB eie, forvalte og forbedre egne tjenester. Dette gjør oss mye bedre i stand til å involvere og inkludere våre reisende, og det gir oss helt annen smidighet i forbedringene av tjenestetilbudet.