Endringer for Klæbu og Melhus fra 18. november

Det blir direkteruter fra Trondheim sentrum til Klæbu på ettermiddagene og flere direkteruter fra Klæbu på morgenen fra 18. november. I tillegg blir det flere ekspressavganger mellom Melhus og Trondheim.

  • Reiseplanlegger

Søk opp din reise i reiseplanleggeren eller se rutetabeller.

Endringene som gjennomføres fra 18. november er med grunnlag i erfaringer, tilbakemeldinger og reisemønster etter 3. august.

Direkteavganger mellom Klæbu og Trondheim fra 18. november

Det opprettes ti direkteavganger for linje 72, Klæbu - Sandmoen - Tiller (- Pirbadet), fra Trondheim sentrum til Klæbu sentrum på ettermiddagene, hverdager. Direkteavgangene starter kl. 14:13 og går hvert 20. minutt frem til kl. 17:13.

Direktetilbudet på morgenen fra Klæbu til Trondheim sentrum styrkes også med en økning fra seks til ni direkteavganger fra og med klokken 06.15 til og med klokken 08.15.

  • Fra Klæbu: linje 72 til Trondheim sentrum (Pirbadet),  9 direkteavganger fom kl. 06:15 og hvert 15 minutt frem til kl. 08:15.
  • Fra Trondheim sentrum: linje 72 til Klæbu sentrum, 9 direkteavganger fom kl. 14:13 og hvert 20 minutt frem til kl. 17:13.

Erfaringene viser at enkelte avganger fra Klæbu sentrum til Stor-Rosta på morgenen har få påstigende. Disse avgangene tas bort og frekvensen på dagtid, utenom rushtid, reduseres noe for å frigjøre ressurser til de ekstra direkteavgangene.

OBS! Når endringene på linje 72 trer i kraft fra 18. november vil ikke linje 72 lenger betjene Stor-Rosta på direkterutene fra Trondheim sentrum til Klæbu sentrum om ettermiddagen. Vi anbefaler overgang fra linje 23 til linje 72 på Sandmoen.

Linje 73 Tempe - Bostad - Klæbu fortsetter som før.

Flere ekspressavganger mellom Melhus og Trondheim

Fra 18. november er det satt inn flere ekspressavganger på linje 71 mellom Melhus og Trondheim. I tillegg er linje 82 justert for at overgangene til og fra linje 71 skal fungere bedre.