Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Endringer i kollektivtilbudet fra 10. august

Nye rutetider for buss i Trøndelag. Les om endringene og bakgrunnen for disse.

Finn din reise

Nye rutetider finner du alltid først i appen AtB Reise eller i reiseplanleggeren.

 • Reiseplanlegger

Buss i Trondheimsområdet

Vi har fått verdifulle tilbakemeldinger fra våre reisende gjennom det første året med nytt kollektivtilbud i Trondheimområdet. Tilbudet har blitt endret underveis for at det skal fungere så godt som mulig, og fra 10. august kom flere endringer i ulike områder.

Melhus

Alle avganger går direkte mellom Brekkåsen - Trondheim med linje 71. Linjen vil derfor erstatte tidligere linje 88 mellom Brekkåsen - Melhus. For at Brekkåsen snuplass skal kunne betjenes, er bussene nå 12 meter istedenfor 15 meter. 

 • Linje 71 Brekkåsen - Melhus - Trondheim
 • Linje 88 Brekkåsen - Melhus skysstasjon (utgår)

Charlottenlund

Kortere reisetid med to nye ekspressavganger i rushtid med linje 14. Én retning direkte til/fra Jakobslivegen i stedet for via Brundalen og Charlottenlund vgs i morgenrush, og én avgang motsatt vei på ettermiddag.

 • Linje 14 Lerkendal - Brundalen - Strindheim

Heimdal

Flere avganger på linje 46 i rushtiden. Linje 46 og linje 78 justeres for å betjene et større område istedenfor å kjøre mye parallelt slik at tilbudet i området blir bedre totalt sett. Holdeplassene Heggstadmyra og F. Rambech vil ikke lenger betjenes.

 • Linje 46 Lundåsen - Heimdal - Torgård
 • Linje 78 (Spongdal) - Ringvål - Heimdal

Byneset

Bedre omstigning mellom linjene på Byneset. Linjene som er bedre tilpasset hverandre er linje 75, linje 76 og linje 78.

 • Linje 75 Spongdal - sentrum - Trondheim S
 • Linje 76 (Trondheim S - sentrum -) Flakkråa - Klefstadbukta - Spongdal
 • Linje 78 (Spongdal -) Ringvål - Heimdal

Buss og båt i regionene i Trøndelag

Nærøysund og Namsos

Enklere å finne sitt kollektivtilbud i området. Linjene 665 og 686 er slått sammen til linje 665 Kolvereid - Salsbruket - Namsos.

 • Tidligere linje 665 Kolvereid - Hofles – Salsbruket
 • Tidligere linje 686 Lund – Namsos
 • Ny linje 665 Kolvereid - Salsbruket - Namsos

Snåsa

Ny linje 612 Snåsa - Grong korresponderer med linje 695 Namsos - Grong - Harran. Linjen inkluderer avganger som tidligere kjørte som linje 7906 Snåsa - Grong.

 • Linje 612 Snåsa - Grong
 • Linje 695 Namsos - Grong - Harran

Lierne

Søndagsavganger linje 610 flyttes fra kl. 22:45 fra Grong stasjon til kl. 19:20.

For reise med linje 690 med ankomst Grong stasjon kl 22:50, kan bestillingstransport til Lierne benyttes.

 • Linje 610 Sørli - Grong
 • Linje 690 Steinkjer - Grong (bestillingstransport kan bestilles for videre reise).

Namsos - Steinkjer - Levanger

Nye avganger fra Steinkjer til Namsos klokken 11:35 og 21:35, og fra Namsos til Steinkjer kl. 15:50 med linje 680. Søndagsavgangene justeres for å passe bedre med blant annet tog fra Steinkjer, samt videre togreise mot Oslo.

 • Linje 680 Namsos - Steinkjer - Levanger

Verdal

Skolelinjene 7506 og 7517 tilpasses for å tilrettelegge for å kunne benyttes til fritidsreiser. Avgangene det gjelder går via Stiklestad kultursenter. Merk at skoleskyssen er forbeholdt skoleelever på grunn av smittevernhensyn.

 • Linje 7506 Forbregd - Stiklestad skole
 • Linje 7517 Verdal stasjon - Lerådal - Vuku

Osen

Fredagsavgangen på linje 597 Vingsand - Osen endres slik at den skal korrespondere med hurtigbåtrute 830 Sandviksberget - Sætervika - Sandviksberget og 835 Sandviksberget - Skjærvøy - Sandviksberget.

Linje 490 Osen - Sjøåsen og hurtigbåtrutene 830 og 835 er også endret for bedre korrespondanse.

Traséen på skolelinje 5904 Grensen - Åfjord endres for å fungere bedre som lokalrute. Merk at skoleskyssen er forbeholdt skoleelever på grunn av smittevernhensyn.

Hasselvika

Hasselvika legges til som anløp på hurtigbåtrute 800/805 Trondheim - Brekstad - Kristiansund på avgangene 06:15 fra Brekstad, og 14:45 og 16:30 fra Trondheim.

Melhus

To lørdagsavganger på linje 440 Støren - Trondheim endres for å få et bedre helhetlig tilbud sammen med linje 71 Brekkåsen - Melhus - Trondheim.

Orkanger

Flere avganger på linje 310 Orkanger - Trondheim - Stjørdal endres for å ankomme Trondheim sentrum litt før hel time slik at det er enklere å rekke avtaler som f.eks. på St. Olavs hospital eller arbeidsrelaterte møter.

Stjørdal/ Meråker 

Linje 670 Stjørdal - Meråker betjener ikke Storlien fra 10. august grunnet få reisende.