a-informasjon
Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Fleksibel transport – et tilbud for alle til vanlig busspris

Tjenesten fra AtB som kjører deg til eller fra sentrum og handlesenter eller til og fra annen kollektivtransport i Trøndelag.