Nytt kollektivtilbud i Trøndelag

Lørdag 7. august 2021 fikk Trøndelag et nytt kollektivtilbud som knytter region og oss som bor her tettere sammen. Les mer om tilbudet i din kommune.