Oppdateringer om E6 Øst

Les om hvordan arbeid med E6 Øst påvirker kollektivtrafikken og meld deg på Nye Veiers varslingstjeneste.

LES MER: nyeveier.no

Meld deg på varslingstjeneste

Få varsler om avvik direkte fra Nye Veier:

Nyeste oppdateringer

Fra 7. mai ble Helltunnelen stengt i perioder på grunn av sprengingsarbeid. Omkjøring er skiltet.

Tidligere oppdateringer

Fra 19. april betjenes holdeplassene Smeplassen og Smiskaret av linje 311.

Fra 22. mars startet Nye Veier forberedelser ved Stavsjøtunnelen.

Utenfor rushtid og i helgene vil linjene 86 Hommelvik - Sveberg - Vikhammer, 311 Stjørdal - Trondheim - Orkanger og 430 Trondheim - Stjørdal - Selbu - Tydal kjøre avvikende trasé langs fylkesvei 950. I tillegg vil linje 460 Orkanger - Meldal - Berkåk og 535 Tydal - Selbu endre rutetider for å følge korrespondanser med linje 311 og 430.

Linje 86 betjener Svebergkrysset og kjøre reisende til Leistadkrysset for korrespondanse med linje 311. Skal du fra Svebergkrysset til Stjørdal utenom rush-tid må du gå fra Sveberg og ned til holdeplassen Grønberg.

Innfartsparkering ved Hommelvik stasjon
Linje 311 kjører Helltunnelen i rushtid. Dermed vil ikke innfartsparkering ved Hommelvik stasjon bli betjent utenfor rushtid eller i helgene.

Se rutetabeller for linje 86, 311, 330 og 460.

I uke 6 2021 startet Nye Veier forberedelser i forbindelse med bygging av ny E6 mellom Ranheim og Værnes. Fra 13. februar stenger Væretunnelen i 30 minutter to ganger i døgnet, også lørdag og søndag. Det skal ikke stenges i rushtid. Større forsinkelser må påregnes da bussene vil ha omkjøring langs fylkesvei 950.

Påvirkede holdeplasser

Holdeplassene Ranheim Fabrikker, Leistadkrysset og Hommelvik bomstasjon er flyttet midlertidig i de periodene tunnelen er stengt. Se kart under for plassering. 

Ranheim Fabrikker

Leistadkrysset

Hommelvik bomstasjon