Oppgradering av holdeplasser

I forbindelse med forbedring av infrastruktur for det nye kollektivsystemet i Trondheimsområdet fra 3. august 2019 jobbes det med å bygge om og oppgradere holdeplasser og stasjoner.

Ansvarlige for utbygging er Statens vegvesen og Trondheim kommune. I tett dialog med dem vil AtB sikre at du får god informasjon, og at det skal være enkelt og forutsigbart for deg å reise i perioden med byggearbeid. Informasjon om avvik i forbindelse med utbyggingen legges fortløpende ut på atb.no/driftsavvik.

Hva betyr dette for deg?

Når en holdeplass bygges om vil vi, så langt det er mulig, opprette midlertidige holdeplasser i umiddelbar nærhet. I enkelte tilfeller kan arbeidet medføre at veien blir stengt og traséen endres, men foreløpig ser rutetrafikken ut til å gå som normalt.

For hver enkelt holdeplass som skal bygges om og oppgraderes vil vi legge ut informasjon om den antatte varigheten på avviket, og alternativer for holdeplassen. Du vil finne informasjon på oppslag på holdeplassene, på skjermer og i reiseplanlegger, og på atb.no.