Oppgradering av holdeplasser

Frem mot høsten 2019 vil flere holdeplasser i Trondheim bygges om og oppgraderes i forbindelse med forbedring av infrastruktur før nytt rutetilbud i Stor-Trondheim fra 3. august 2019.

Ansvarlige for utbyggingen er Statens vegvesen og Trondheim kommune. I tett dialog med dem vil AtB sikre at du får god informasjon, og at det skal være enkelt og forutsigbart for deg å reise i perioden med byggearbeid. Informasjon om avvik i forbindelse med utbyggingen legges fortløpende ut på atb.no/driftsavvik.

Hva betyr dette for deg?

Når en holdeplass bygges om vil vi, så langt det er mulig, opprette midlertidige holdeplasser i umiddelbar nærhet. I enkelte tilfeller kan arbeidet medføre at veien blir stengt og traséen endres, men foreløpig ser rutetrafikken ut til å gå som normalt.

For hver enkelt holdeplass som skal bygges om og oppgraderes vil vi legge ut informasjon om den antatte varigheten på avviket, og alternativer for holdeplassen. Du vil finne informasjon på oppslag på holdeplassene, på skjermer og i reiseplanlegger, og på atb.no.

Vil du vite mer om hvordan rutetilbudet i 2019 blir? Les om konseptet og rutetilbudet i din bydel.