Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Skoleskyss fra mandag 17. august

Viktig informasjon til alle skoleelever og foresatte.

Trygg skoleskyss

Vi ønsker alle skoleelever lykke til med skolestarten. Skolehverdagen vil fortsatt være annerledes, og vi i AtB skal legge til rette for trygg skoleskyss. Skoleruter kan kun benyttes av skoleelever, og elever som reiser med ordinære ruter må forholde seg til de retningslinjer som er gitt for kollektivreiser.

LES MER: Tiltak og retningslinjer og for smittevern om bord

Av- og påstigning

Overhold avstandskrav på én meter så godt det lar seg gjøre. Av- og påstigning skal foregå via midtre- eller bakdør. Skolen vil koordinere av- og påstigning etter skoletid.

Billettering

På de holdeplasser det er kortleser tilgjengelig, skal kortet leses av. t:kort skole kan ikke leses av om bord på grunn av smittevernhensyn. t:kort skole skal allikevel medbringes hver gang du reiser.

Skoleelever uten t:kort skole kjøper billett via mobil i appen AtB Mobillett eller på SMS. Billett kan ikke kjøpes om bord.

Husk også at ungdom mellom 16 og 19 år og du under 16 år som kan dokumentere at du går på videregående skole kan kjøpe ungdomsbillett for Trøndelag. Det gjør du enklest i appen AtB Mobillett.

LES MER: Slik kjøper du billett

Plassering om bord

Elevene kan sitte ved siden av hverandre, skulder ved skulder. Unngå å sitte ansikt til ansikt, og hold så lang avstand som er mulig. Søsken som reiser sammen bør sitte sammen.

Renhold om bord

Bussene rengjøres både på utside og innside daglig. Desinfisering av hyppig berørte flater, som for eksempel håndtak og stoppeknapper, gjøres hver morgen og ettermiddag før skolekjøring.

Vi ønsker alle elever en god og trygg reise!