a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Fv 717 stenges grunnet vegarbeid. Linje 350 avgang kl. 11:00 fra Rissa mandag 28.11. kjører dermed ikke via Stadsbygda men direkte til Vanvikan.

I forbindelse med bygging av ny kulvert stenges holdeplassen.

 

Alternative holdeplasser blir Bratsbergvegen og Siemens. Se kart

For å komme seg raskest mulig til eksamenslokalene på Sluppen kan man benytte følgende linjer:

  • Linje 10 - Sæterbakken - Strindheim - Sentrum -  Elgeseter til holdeplassen Nidarvoll Skole, 5 min gange til eksamenslokalene
  • Linje 20 Grillstad – Strindeim – Ladehammeren – Sentrum – Elgeseter til holdeplassen  Trondheim Hoved brannstasjon, 5 min gange til eksamenslokalene
  • Linje 79 Vikhammeråsen – Strindheim – Sentrum – Elgeseter til holdeplassen Sluppenvegen 9, 1 min gange til eksamenslokalene
  • I tillegg settes det opp Shuttlebuss som kjører mellom holdeplassen Valøyvegen og Sluppenvegen 9 i tidsrommet 0750 - 0850 og 13:50 - 14:50

AtB oppfordrer til å være tidlig ute da det er mange som skal reise samme strekning

 

På grunn av gravearbeid ved holdeplassen Børsa retning Orkanger, stenges den midlertidig fra 14.november.

 

Alternativ holdeplass: Mæla

I forbindelse med arbeider på ny E6 er påkjøringsrampene til E6 stengt i begge retninger. Bussene i både nordgående og sydgående retning benytter ny rundkjøring for å betjene Sveberg. Begge holdeplasser er midlertidig flyttet til holdeplass i Svebergveien.

På grunn av gravearbeid ved holdeplassen Trøndelag Folkemuseum retning Stavset, flyttes holdeplassen 50 meter nordover 20.oktober mens arbeidet pågår. Se kart.

Tunnelene stenges på kvelds- og nattestid, og medfører flytting av holdeplassene Børskrysset og Buvikkrysset. Se kart lengre ned.

Ekstra stenging tirsdag 19.4. tom. torsdag 21.4. Tunellene stenges mellom kl. 09:00 og 18:00 i nevnte tidsrom.

Tunnelene er stengt i følgende perioder:

  • Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 20:00 til kl. 06:00 morgenen etter.
  • Fredager fra kl. 22:00 til kl. 08:00 lørdager.

Det er kun arbeid på natt på én strekning om gangen og vil pågå i drøyt 1½ år.. Strekningene er delt inn etter stengepunkt/omkjøringsmulighet med følgende prioritet:

  1. Øysand-Buvika som omfatter Brekktunnelen
  2. Børsa-Thamshavn som omfatter Storsandtunnelen og Viggjatunnelen.
  3. Buvika-Børsa som omfatter Svalnestunnelen, Nausttunnelen og Mannsfjelltunnelen.

Kart Buvikkrysset

 

Børsakrysset

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Rute 963: Innstiller inntil videre grunnet tekniske utfordringer med kaien på Eidshaug. Les mer
Rute 810: Innstiller avgang 23:30 fra Trondheim grunnet værforholdene i Vanvikan. Alternativ transport med Taxi iht ruteplan fra Trondheim. Les mer