a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Grunnet sykefravær vil følgende bussavganger innstilles i ettermiddag 1.desember. 

  Fra  Klokken Til
Linje 11      
  Blakli 10:58:00 Stavset
  Blakli 13:18:00 Stavset
  Blakli 15:28:00 Stavset
  Blakli 17:18:00 Stavset
  Stavset 10:05:00 Blakli
  Stavset 11:45:00 Blakli
  Stavset 14:10:00 Blakli
  Stavset 16:20:00 Blakli
       
Linje 13      
  Havstad 13:43:00 Østmarkneset
  Havstad 13:58:00 Østmarkneset
  Havstad 15:26:00 Østmarkneset
  Havstad 15:36:00 Østmarkneset
  Havstad 17:06:00 Østmarkneset
  Havstad 17:43:00 Østmarkneset
  Havstad 18:43:00 Østmarkneset
  Havstad 19:58:00 Østmarkneset
  Havstad 20:13:00 Østmarkneset
  Havstad 21:53:00 Østmarkneset
  Havstad 22:13:00 Østmarkneset
  Havstad 23:33:00 Østmarkneset
  Havstad 23:53:00 Østmarkneset
  Østmarkneset 12:57:00 Havstad
  Østmarkneset 13:11:00 Havstad
  Østmarkneset 14:35:00 Havstad
  Østmarkneset 14:45:00 Havstad
  Østmarkneset 16:15:00 Havstad
  Østmarkneset 16:25:00 Havstad
  Østmarkneset 16:45:00 Havstad
  Østmarkneset 16:55:00 Havstad
  Østmarkneset 17:57:00 Havstad
  Østmarkneset 19:12:00 Havstad
  Østmarkneset 19:27:00 Havstad
  Østmarkneset 21:10:00 Havstad
  Østmarkneset 21:30:00 Havstad
  Østmarkneset 22:50:00 Havstad
  Østmarkneset 23:10:00 Havstad
       
Linje 14      
  Bratsbergvegen 10:00:00 Strindheim
  Bratsbergvegen 11:20:00 Strindheim
  Bratsbergvegen 13:10:00 Strindheim
  Bratsbergvegen 14:34:00 Strindheim
  Bratsbergvegen 15:54:00 Strindheim
  Bratsbergvegen 17:50:00 Strindheim
  Bratsbergvegen 19:11:00 Strindheim
  Bratsbergvegen 20:33:00 Strindheim
  Bratsbergvegen 21:53:00 Strindheim
  Bratsbergvegen 23:33:00 Strindheim
  Strindheim 10:45:00 Valøyvegen
  Strindheim 12:31:00 Valøyvegen
  Strindheim 13:51:00 Valøyvegen
  Strindheim 15:22:00 Valøyvegen
  Strindheim 18:35:00 Valøyvegen
  Strindheim 19:51:00 Valøyvegen
  Strindheim 22:39:00 Valøyvegen
       
Linje 22      
  Strinda vgs. 15:19:00 Vestlia endeholdeplass
  Strinda vgs. 15:39:00 Vestlia endeholdeplass
  Strinda vgs. 16:59:00 Vestlia endeholdeplass
  Vestlia endeholdeplass 14:28:00 Strinda vgs.
  Vestlia endeholdeplass 14:48:00 Strinda vgs.
  Vestlia endeholdeplass 16:08:00 Strinda vgs.
  Vestlia endeholdeplass 16:28:00 Strinda vgs.
       
Linje 3      
  Hallset 18:43:00 Loholtbakken
  Hallset 20:03:00 Loholtbakken
  Loholtbakken 18:05:00 Hallset
  Loholtbakken 19:25:00 Hallset
       
Linje 40      
  Tonstadkrysset 16:58:00 Nordre Flatåsen
  Tonstadkrysset 17:18:00 Nordre Flatåsen
       
Linje 45      
  Hagen 15:41:00 Sandmoen
  Sandmoen 15:14:00 Hagen
  Sandmoen 16:44:00 Tonstadkrysset
  Tonstadkrysset 14:52:00 Sandmoen
  Tonstadkrysset 16:17:00 Sandmoen

I forbindelse med bygging av ny kulvert stenges holdeplassen.

 

Alternative holdeplasser blir Bratsbergvegen og Siemens. Se kart

For å komme seg raskest mulig til eksamenslokalene på Sluppen kan man benytte følgende linjer:

  • Linje 10 - Sæterbakken - Strindheim - Sentrum -  Elgeseter til holdeplassen Nidarvoll Skole, 5 min gange til eksamenslokalene
  • Linje 20 Grillstad – Strindeim – Ladehammeren – Sentrum – Elgeseter til holdeplassen  Trondheim Hoved brannstasjon, 5 min gange til eksamenslokalene
  • Linje 79 Vikhammeråsen – Strindheim – Sentrum – Elgeseter til holdeplassen Sluppenvegen 9, 1 min gange til eksamenslokalene
  • I tillegg settes det opp Shuttlebuss som kjører mellom holdeplassen Valøyvegen og Sluppenvegen 9 i tidsrommet 0750 - 0850 og 13:50 - 14:50

AtB oppfordrer til å være tidlig ute da det er mange som skal reise samme strekning

 

I forbindelse med arbeider på ny E6 er påkjøringsrampene til E6 stengt i begge retninger. Bussene i både nordgående og sydgående retning benytter ny rundkjøring for å betjene Sveberg. Begge holdeplasser er midlertidig flyttet til holdeplass i Svebergveien.

På grunn av gravearbeid ved holdeplassen Trøndelag Folkemuseum retning Stavset, flyttes holdeplassen 50 meter nordover 20.oktober mens arbeidet pågår. Se kart.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Rute 810: Grunnet operasjonelle årsaker innstilles følgende avganger i dag. Fra Trondheim: 20:00, 21:40 og 23:30. Fra Vanvikan: 19:00, 21:00 og 22:55. Alternativ transport med innleid buss fra hurtigbåtkaiene iht. rutetabell bortsett fra avgang 20:00 fra Trondheim som flyttes til 20:30 pga. bedre korrespondanse med ferje. Det forventes normal ruteproduksjon fredag 02. desember Les mer
Rute 950: MF Ytterøy er noe forsinket i ruten, men vil ta det igjen i løpet av få turer. Reisende bes møte til oppsatt rutetid. Les mer
Rute 820: Grunnet lang leveringstid på deler vil verkstedoppholdet til MS Vetlefjord bli forlenget. MS Frøyfart fortsetter i rute 820. Vetlefjord er forventet tilbake i rute i helga eller rett over helga. Les mer
Rute 810: Grunnet operasjonelle årsaker innstilles følgende avganger i dag. Fra Trondheim: 20:00, 21:40 og 23:30. Fra Vanvikan: 19:00, 21:00 og 22:55. Alternativ transport med innleid buss fra hurtigbåtkaiene iht. rutetabell bortsett fra avgang 20:00 fra Trondheim som flyttes til 20:30 pga. bedre korrespondanse med ferje. Det forventes normal ruteproduksjon onsdag 30. november. Les mer