a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

I forbindelse med arbeider på ny E6 er påkjøringsrampene til E6 ved Sveberg stengt i begge retninger. Bussene i både nordgående og sydgående retning benytter ny rundkjøring for å betjene Sveberg. Begge holdeplasser er midlertidig flyttet til holdeplasser i Svebergveien.

Veistenging på E6 i Snåsa, mellom Snåsakroa og Oldervika, påvirker tilbudet i perioder av døgnet på linje 611, 690 og fleksibel transport. 

På grunn av anleggsarbeid vil veien være stengt på hverdager, mandag til fredag kl. 18.00-06.00 og på søndager mellom kl. 18.00-06.00.

Veien vil være åpen på lørdager fra kl 06.00 til søndag kl 18.00.

Under arbeidet vil det være en omkjøring på andre siden av vannet. Se bilde under. 

https://www.atb.no/aktuelt/veistenging-i-snasa-fra-onsdag-26-april-article19737-28.html

Ny holdeplass Sluppen fra sentrum er ikke ferdig, nærmeste holdeplass er Bratsbergvegen

Grunnet problemer med lader/pantograf på Nidarø betjener ikke linje 12 holdeplassene Nidarø, Gudrunsgate og Margretes gate.

Endringen på linje 420 blir som følger:

Fredager

 • Avgangen fra TS utsettes fra kl. 19:50 til kl. 20:50.

Lørdager

 • Avgangen fra Sistranda utsettes fra kl. 07:40 til kl. 08:40
 • Avgangen fra OTI-senteret   utsettes fra kl. 15:42 til kl. 16:42.
 • Korrespondansen med linje 310 fra og til Orkanger vil bestå, men da forskjøvet med avgangene 1 time senere.

Søndager

 • Avgangen fra Sistranda fremskyndes fra kl. 17:35 til kl. 16:35.
 • Avgangen fra Trondheim S  fremskyndes fra kl. 21:50 til kl. 20:50.

Linje 7804 har fått endret trasé grunnet ras og stengt veg. Linjen tilpasses skoleskyss og vil kjøre mellom Lauvsnes og Utvorda. Dette gjelder avgangene som kjører mellom Sitter og Statland skole, 07:35 og 14:00 henholdsvis. Ellers er ruten uendret.

Fra mandag 20. mars settes det opp en ny båtrute 981 som vil korrespondere med linje 7804 ved Lauvsnes. Ruten kjører mellom Lauvsnes og Utvorda.

Rutetabell  981:

https://www.atb.no/getfile.php/13102034-1679046568/Rutetabeller/22-23_bat/AtB_rute981%20-%20Lauvsnes%20-%20Utvorda%2020.03.23.pdf

 

 

På grunn av veiarbeid vil ikke holdeplassene Ila bli betjent av buss. Holdeplassen Skansen mot sentrum er flyttet 120m lengre øst.

Det er satt opp 2 midlertidige stopp i Roald Amundsens veg som linje 11 betjener. Se kart.

Trikken betjener holdeplassene Ila og Skansen på tur mot sentrum .

Trikken betjener ikke holdeplassen Ila fra sentrum. Derfor blir det ingen holdeplass mellom Skansen og Bergsligata.

Tunnelene stenges på kvelds- og nattestid, og medfører flytting av holdeplassene Børskrysset og Buvikkrysset. Se kart lengre ned.

Ekstra stenging tirsdag 19.4. tom. torsdag 21.4. Tunellene stenges mellom kl. 09:00 og 18:00 i nevnte tidsrom.

Tunnelene er stengt i følgende perioder:

 • Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 20:00 til kl. 06:00 morgenen etter.
 • Fredager fra kl. 22:00 til kl. 08:00 lørdager.

Det er kun arbeid på natt på én strekning om gangen og vil pågå i drøyt 1½ år.. Strekningene er delt inn etter stengepunkt/omkjøringsmulighet med følgende prioritet:

 1. Øysand-Buvika som omfatter Brekktunnelen
 2. Børsa-Thamshavn som omfatter Storsandtunnelen og Viggjatunnelen.
 3. Buvika-Børsa som omfatter Svalnestunnelen, Nausttunnelen og Mannsfjelltunnelen.

Kart Buvikkrysset

 

Børsakrysset

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Rute 820: MS Vetlefjord går rute 820 til Halten frem til og med tirsdag 30.mai. Rutetabell for Dyrøy - Øyrekken som ligger på AtB's nettsider følges uten fotnote L Les mer
Rute 950 Levanger – Hokstad: Av operasjonelle årsaker blir det dessverre ingen økt kapasitet med MF Levanger på sambandet i morgen 26. mai. Vi beklager dette og de utfordringer det vil få for de reisende. Les mer
Rute 800 Trondheim - Kristiansund: Melder om forsinkelser som kan oppstå grunnet værforholdene, ber passasjerer møte opp til vanlig tid iht rutetabell. Les mer
Rute 805 Trondheim - Brekstad: Grunnet værforholdene innstilles avg Trondheim 18:45 og 20:00 fra Brekstad. Alternativ transport med innleid buss til Lensvik og Valset, og videre med ferje til Brekstad. Reisende fra Brekstad 20:00 henvises til ferje fra Brekstad kl 20:30 over til Valset og over i innleid buss til Trondheim. Les mer
Driftsmelding rute 980. Onsdag 24.05.2023. Avgangene kl. 12:10 fra Namsos til Rørvik og 14:00 fra Rørvik til Namsos blir kansellert grunnet sterk vind. Det vil bli satt opp buss fra Namsos 12.10 som alternativ transport. Avgangen fra Rørvik blir ca 14.40 med buss. Reisende til/fra Jøa og Abelvær bes ta kontakt med fartøyet på 48294560 Vi beklager ulempen dette medfører våre passasjerer. Les mer