Dyrøy - Øyrekken

Gjelder fra 27. juni til og med 6. september. Unntak: gjelder ikke 1.-3 juli. Se rutetabeller under.