Trondheim sør, Klæbu og Melhus

Nytt kollektivsystem gir nye reisemuligheter og hyppigere avganger for mange. 

Det nye kollektivsystemet er bygd opp som et nettverk basert på hvor folk reiser mest. Tre metrolinjer og en rekke bydelslinjer binder byen sammen på tvers og gir mange reisemuligheter. De fleste bussene vil gå oftere  for effektive reiser. Færre må ta omveien gjennom Trondheim sentrum. 

Les mer om tilbudet i din bydel eller kommune her: