Trygge reiser for alle

Vi ønsker at så mange som mulig skal kunne reise kollektivt. Reisen skal oppleves som trygg og enkel for alle våre passasjerer. 

Det er stilt strenge krav til universell utforming av busser og holdeplasser slik at reisen skal være mest mulig tilgjengelig for alle. 

I brosjyren Enkle og trygge reiser med nytt kollektivsystem tar vi deg gjennom bussreisen fra begynnelse til slutt. Vi svarer også på  spørsmål som mange stiller oss om den store omleggingen som skal finne sted. Brosjyren er særlig beregnet på personer med spesielle utfordringer på reisen, eksempelvis mennesker med nedsatt bevegelighet. 

Se også informasjon under tilgjengelighet på våre transportmidler.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål knyttet til reisen din med nytt kollektivsystem!

AtB er i dialog med ulike brukerorganisasjoner og forbund, for å sikre at tilbudet blir så godt som mulig for alle. Høsten 2018 satte vi oss ned med flere av de største organisasjonene for å legge en plan for AtBs informasjonsarbeid mot mennesker med ulike forutsetninger.  Ved hjelp av god informasjon og dialog ønsker vi at så mange som mulig skal oppleve det å reise kollektivt som trygt og enkelt fra 3. august 2019. 

Relatert informasjon