a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

På grunn av reparasjonsarbeider på Ristan bru stenges FV 6652 Hangerslettvegen i perioden 20. juli til og med 9. august. Linje 76 kjører avvikende via FV 707 – Bergsgjerdvegen – Langlovegen til Langlo. Holdeplassene Byneset Kirke og Stene vil ikke bli betjent. Alternative holdeplasser blir Spongdal og Langlo, se kart.

På grunn av vegarbeid stenges Klefstadhaugvegen mellom kl. 08:30 og 14:00 i perioden 13. juli til og med 11. september. Linje 75 kjører avvikende via FV 707 i tidsrommet vegen er stengt, holdeplassene By, Onsøybakkan, Øverbylykkja, Klefstadhaugen og Langåsmyra vil ikke bli betjent. Alternative holdeplasser blir Rye og Flakkråa, som vist i kart.

 

På grunn av vegarbeid i krysset Alf Godagers veg – Mikkelvegen – Paul Skolemesters veg vil det bli avvikende kjøring i perioden 29. juni til 27. juli

Linje 10 og Linje 24 kjører avvikende via Mikkelvegen - Skjetnemarkvegen - Øvre Sjetnehaugan. Holdeplassen Paul Skolemesters veg vil ikke bli betjent, det opprettes midlertidig ende/start holdeplass i Mikkelvegen som vist i kart.

 

Linje 45 kjører avvikende via Mikkelvegen - Egganvegen på tur til Sjetnemarka. Holdeplassen Paul Skolemesters veg vil ikke bli betjent, det opprettes midlertidig holdeplass i Mikkelvegen som vist i kart.

 

 

På grunn av fremkommelighetsproblemer i Anne-Kath Parowsveg kjører alle busser via John Aaes veg. Holdeplassene City Syd østre/vestre blir betjent som normalt. Dette gjelder i begge retninger.

Granåsvegen stenges ved Granåsen Gård i perioden 22. juni til 10. august, linje 10 får derfor midlertidig endeholdeplass ved Sildråpevegen. Linje 910 betjener i perioden strekningen Sæterbakken – Lohove med omstigning til linjene 3, 12 og 14.

Holdeplassene Granåsen Gård, Ramstad og Stokkan betjenes ikke, alternative holdeplasser; Sildråpevegen og Stokkhaugen.

Tillerterminalen midlertidig stengt, grunnet ferdigstillelse av infrastruktur og bygging av ny rundkjøring i krysset Østre Rosten/Anne-Kath Parows veg.

Omstigningholdeplass for linjene: 1,16,23,50,71 og 72 blir holdeplassene City Syd østre og vestre.

Linje 23 : Ny trasè via John Aaes veg deretter ordinær trasè, benytt holdeplassene City Syd østre og vestre.

Linje 72: Nytt startsted blir holdeplassen City Syd Vestre .

 

 

Pga veiarbeid i Anne-Kath. Parows veg kjører linje 1 via John Aaes veg. Holdeplassene City syd østre/vestre vil fortsatt bli betjent.

 

Se kart

Holdeplassen Gryta mot Sentrum midlertidig stengt fra 12.mai på grunn av anleggsarbeid, alternativ holdeplass er Heggdalen som vist i kart.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

17-552 Skei - Gutvik Fra og med torsdag 9. juli vil rabatt på enkeltbillett ferje fjernes fra AtB Mobillett, da annen billettering kan benyttes om bord igjen. Rabatten får du når du bruker t:kort eller ferjekort, slik som før. Les mer om klippekort ferje på atb.no/tkort. Les mer
Rute 980 Namsos-Rørvik-Leka. Kjører nå med full kapasitet. Alle seter i reiseretningen kan benyttes. Ikke sitt ansikt mot ansikt, med mindre dere er fra samme husstand. Hold avstand og hold til høyre ved av- og påstigning. Ikke reis hvis du føler deg syk. Ha god hoste- og håndhygiene. Hold avstand og vis hensyn til andre reisende. Les mer
I løpet av uke 28 vil rabatt på enkeltbillett fjernes fra AtB Mobillett, da t:kort kan benyttes om bord igjen. Rabatten får du når du bruker t:kort, slik som før. Les mer om klippekort ferje på atb.no/tkort. Les mer
I løpet av uke 28 vil rabatt på enkeltbillett fjernes fra AtB Mobillett, da t:kort kan benyttes om bord igjen. Rabatten får du når du bruker t:kort, slik som før. Les mer om klippekort ferje på atb.no/tkort. Les mer
I løpet av uke 28 vil rabatt på enkeltbillett fjernes fra AtB Mobillett, da t:kort kan benyttes om bord igjen. Rabatten får du når du bruker t:kort, slik som før. Les mer om klippekort ferje på atb.no/tkort. Les mer
I løpet av uke 28 vil rabatt på enkeltbillett fjernes fra AtB Mobillett, da t:kort kan benyttes om bord igjen. Rabatten får du når du bruker t:kort, slik som før. Les mer om klippekort ferje på atb.no/tkort. Les mer
I løpet av uke 28 vil rabatt på enkeltbillett fjernes fra AtB Mobillett, da t:kort kan benyttes om bord igjen. Rabatten får du når du bruker t:kort, slik som før. Les mer om klippekort ferje på atb.no/tkort. Les mer
I løpet av uke 28 vil rabatt på enkeltbillett fjernes fra AtB Mobillett, da t:kort kan benyttes om bord igjen. Rabatten får du når du bruker t:kort, slik som før. Les mer om klippekort ferje på atb.no/tkort. Les mer
Grunnet tekniske problemer innstilles avg 07:30 fra Rørvik Les mer
Atb.no er nå oppdatert med informasjon om at man kan bruke t:kort, bankkort og ferjekort, i tillegg til mobilen, for å kjøpe billett på hurtigbåt og ferje i Trøndelag. Se atb.no/korona eller atb.no/billett for oppdatert info. Les mer