a-informasjon Tjenester

Trondheim kommune og Statens vegvesen bytter ut og oppgraderer alle leskur i Trondheim i 2018 og 2019. Dette fører til at enkelte holdeplasser midlertidig mangler sanntidsskjerm eller at skjermen i en periode ikke viser reiseinformasjon. AtB jobber med å få på plass sanntidsskjermer der de mangler så snart som mulig.

Vi anbefaler å benytte appen AtB Reise for sanntidsinformasjon på mobilen.

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Holdeplassen Lyngvegen til sentrum er midlertidig stengt fra 23.04.19. Dette på grunn av vegarbeid og påfølgende arbeid med oppgradering av holdeplass til Metrostasjon. Alternative holdeplasser er Skyttervegen og Ditlev Bloms veg, Se kart.

Holdeplassen Ladeveien retning Lade midlertidig stengt fra 19. november . Alternative holdeplasser blir Stiklestadveien og Harald Hårfagres gate.

På grunn av vegens beskaffenhet vil ikke rute 504 betjene Sørbygdvegen mandag 1. april . Det betyr at holdeplassen Rød Sørbygda ikke blir betjent. Nærmeste alternative holdeplass blir Jøndalsmoen i Tømmesdalsvegen.

 

Tine Bugges veg er stengt på grunn av omgjøring til miljøgate.

Omkjøring via Nordalsvegen-Vikingvegen-Rydlandsvegen.

Holdeplassen Klæbu sentrum blir ikke betjent.

Midlertidig holdeplasser i Vikingvegen som vist på kart.

Holdeplassen Østre Berg, til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 25.mars. For rute 60 midlertidig holdeplass i Kong Øysteins veg.Alternative holdeplasser for rute 5 og 36 er Moholt studentby og Berg studentby.

Holdeplassen Ingemann Torps vei, til lade, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 01. april. Alternative holdeplasser er Lade gård og Harald Hårfagres gate.

Holdeplassen Saupstadsenteret, retning sentrum oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er midlertidig stengt fra 20. mars. Midlertidig holdeplass er 150 meter mot øst, som vist på kart.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

MF Frøyaferja melder om at det kun er tilgjengelig pax kapasitet fra Mausund på avg. 11:40. Dette grunnet fullt bildekk Les mer
MS Helgeland Express trafikkerer for MS Vetlefjord i rute 820 inntil videre. Helgeland Express tar ikke med kjøretøy, og har noe redusert passasjerkapasitet. Les mer
Rute 820 Avgangen kl. 20.00 fra Dyrøy fredag 12. april betjenes av MS Foldafjord og MS Helgeland Express. MS Foldafjord har en kapasitet på 97 passasjerer og MS Helgeland Express har en kapasitet på 49 passasjerer og gods. Avgangen kl. 20.00 fra Dyrøy onsdag 17. april betjenes av MS Lovund Express og MS Helgeland Express. MS Lovund Express har en kapasitet på 97 passasjerer og MS Helgeland Express har en kapasitet på 49 passasjerer og gods. Avgangen kl. 12.00 fra Dyrøy mandag 22. april betjenes av MS Lovund Express og MS Helgeland Express. MS Lovund Express har en kapasitet på 97 passasjerer og MS Helgeland Express har en kapasitet på 49 passasjerer og gods. Se oppdaterte påskeruter på atb.no. Les mer
Fredag 12., onsdag 17. april blir det følgende endringer på rute 825: Innstilt avgang: • Kl. 17.00 fra Dyrøy - Mausund - Sula Ekstra avganger: • Kl. 06.10 fra Sula - Dyrøy via Mausund • Kl. 16.30 fra Dyrøy - Mausund - Dyrøy • Kl. 17.55 fra Dyrøy - Sula - Mausund - Dyrøy • Kl. 22.15 fra Dyrøy - Mausund - Sula Se oppdaterte påskeruter på atb.no Les mer
Havnen på Edøy er åpen for normal trafikk igjen Les mer