a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Havdalvegen stenges i uke 40. Strekningen Malvikkrysset til Gevinglia stenges for gjennomtrafikk og betjenes ikke av buss. Bussen kjørerer istedet via Leirbakken og opp til Gevinglia. Holdeplassen Aunvegen betjenes ikke.

Ole Vigs gate stenges i en periode på 2 år. Busstrafikk vil få passere via holdeplassen Halsen Ungdomsskole. For å samtidig betjene holdeplassen på en trygg måte blir det noe endring på traseene til de forskjellige rutene. Dette medfører at skolebusser på morgenen ikke vil betjene Stjørdal Torg. På selve holdeplassen vil enkelte ruter endre retning og dermed hvilken side som betjenes.

 

Rute 310

Avgang 14:20 fra Fosslia Fjellhall kjører via E14 og torget til Stjørdal stasjon. Holdeplassene Sigurd Jarl og Halsen U. betjenes ikke. Ellers ingen endring.

Rute 601
Ingen endring

Rute 670 fra Stjørdal stasjon 15:35
Påstigning på Halsen ungdomsskole flyttes til Evjevegen, fremst på holdeplassen langs skateparken. Bussen kjører deretter Evjevegen, Skolegata, Stokmovegen og Stjørdal Torg.

Skolebusser fra Lånke på morgenen
Bussen kjører E14 til Evja/Coop Xtra, snur i rundkjøringa og svinger inn Ringvegen. Videre kjøres det Ole Vigs gate til Halsen ungdomsskole.

Skolebusser fra Hegra/Haraldreina på morgenen
Bussene svinger inn Ringvegen og kjører Ole Vigs gate fram til Halsen ungdomsskole

Skolebusser fra Skatval på morgenen
Bussene kjører til venstre fra E6 i Havnekrysset og kjører den nye veien bak Stokkan ungdomsskole via Fjellhallen og Stjørdalshallen, Ole Vigs gate og inn til Halsen ungdomsskole

Skolebusser fra Halsen til Skatval
Busser til Skatval 14.25 som har avgang i retning øst, kjører Ole Vigs gate til Ringvegen, svinger til venstre i Ringvegen og kjører bak Stokkan ungdomsskole og ut til Havnekrysset og E6.
 

Rute 7712 fra Halsen 14:25 til Hegramo

Hpl Sigurd Jarls veg utgår. Bussen kjører ut via Torget, kjører opp til Evja, snur i rundkjøringa på E14 ved Coop Xtra og kjører inn Ringvegen. Ruta gjenopptas som vanlig fra Stjørdalshallen.

 

 

 

Bratsbergveien stenges midlertidig mellom Fossegrenda og Utleira, AtB`s linje 73 og 74 kjører avvikende trase via Risvollan. Linje 73 har omstigning til Metrobuss på Valøyvegen mot sentrum og Lerkendal 2 mot Klæbu. Linje 74 har omstigning på Nardokrysset til/fra byen linje 11 og 22.

Holdeplassene Tverregga, Stubbanvegen, Øvre Tverregga og Einbakken vil ikke bli betjent. Alternativ holdeplass Bjørkmyr eller Utleirmark; linje 10

Holdeplassene Utleirmark, Astronomvegen, Dalsaunevegen, Nidarvoll Skole, Siemens og Bratsbergvegen vil ikke bli betjent av linje 73 og 74

Bratsbergvegen stenges for gjennomkjøring ved Utleirvegen. Linje 51 får derfor endret trasé. Holdeplassene Einbakken, Øvre Tvereggen, Stubbanvegen, Tverregga og Venusvegen betjenes ikke. Gjelder begge retninger. Bussen vil kjøre alternativ trasé via Omkjøringsvegen mellom Utleirmark og Asbjørn Øverås veg.

 

På grunn av veiarbeid i Amundalsvegen er vegen stengt ved Lysklettbergan til og med 18.10. Holdeplassene Rydland og Aunet betjenes ikke. Omkjøring blir via Tanemsbruvegen-Osbakken og Nordsetvegen.

Gevinglia stenges grunnet veiarbeid i perioden mandag 14.9. til søndag 20.9. Skolebussene må da kjøre via Hell opp til Geving. 

Rute 7701

7:41 Gevingfeltet øst - Lånke skole

Strekningen Stormya – Malvikkrysset blir ikke betjent. Bussen starter på Geving og kjører til Lånke skole.

7:15 Stjørdal st - Stjørdal st. 

Etter Lånke skole 7:57 kjører bussen til Havdalsveien x Gevinglia og snur. Bussen kjører deretter opp til Geving fra vest og snur på Geving for å kjøre til Halsen ungdomsskole og Stjørdal stasjon.

7:35 Lerbakken - Stjørdal st.

Strekningen Havdalsveien x Gevinglia og fram til Geving på tur til Lånke skole blir ikke betjent. Bussen kjører Malvikkrysset – Hell – Geving og snur på toppen av Geving både på vei til Lånke skole og på vei til Halsen ungdomsskole.

7:35 Eidum - Stjørdal st.

Bussen kjører via Gevingåsen/Cavotec til Geving for å avlaste de andre bussene inn til Halsen U. Bussen snur i Gevingberget og Myrbrannen. Kjøreretning mot klokka. Denne bussen er ikke rutesatt via Geving.

13:35 Lånke skole - Hell Litjbyn

Bussen kjører via Hell til Geving. Holdeplasser mellom Malvikkrysset og Stormyra blir ikke betjent.

13:35 Lånke skole - Hell

Holdeplassene Stormya og Skurruvegen blir ikke betjent. Bussen kjører først til Geving. Snur der og kjører deretter Malvikkrysset og inn Havdalsveien og gjenopptar ordinær rutetrase etter passering Gevinglia.

13:35 Lånke skole - Hellstranda

Holdeplassene Skuruvegen og Stormyra betjenes ikke. Bussen kjører først til Gevinglia x Havdalsveien og snur. Så kjører bussen via Hell til Geving fra vest.

 

Rute 7707

7:35 Hellstranda - Stjørdal st.

Bussen kjører til Geving og snur. Strekningen Stormyra til Malvikkrysset blir ikke betjent.

15:40 Halsen U.skole - Hell

Holdeplassene Stormya og Skuruvegen blir ikke betjent. Bussen kjører først til Geving. Snur der og kjører deretter Malvikkrysset og inn Havdalsveien og gjenopptar ordinær rutetrase etter passering Gevinglia.

14:25 Halsen U.skole - Hell

Holdeplassene Stormyra og Skuruvegen blir ikke betjent. Bussen kjører til Geving og snur. Deretter kjører bussen via Hell til Malvikkrysset og Havdalsveien.

14:20 Fagerhaug - Hell

Holdeplassene Stormyra og Skuruvegen blir ikke betjent. Bussen kjører til Geving og snur. Deretter kjører bussen via Hell til Malvikkrysset og gjenopptar vanlig rutetrase fra Malvikkrysset.

 

Rute 7712

13:37 Haraldreina skole – Geving:

Ruta stopper ved Malvikkrysset. Holdeplasser etter passering Mavikkrsysset blir ikke betjent.

Holdeplassen Ada Arnfinsens veg stenges permanen fra 8. september.

Alternative holdeplass: Risvollan senter og Marie Sørdals veg.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Rute 810: MS Trondheimsfjord 2 kansellerer videre utover dagen grunnet værforholdene. Det settes opp buss fra 15:00 avgangen fra Trondheim og videre utover kvelden inntil været bedrer seg. Les mer