a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

På grunn av ras på fylkesvei 7128 betjener ikke linje 763 holdeplassene mellom Rød og Sør-Eitran inntil videre.

Alternativt tilbud grunnet ras og stengt fylkesvei 7128:

Det blir satt opp båtskyss mellom Osan Settefisk kai og Landskjæret. Herifra går det taxi til Gravvik Skole hvor linje 761 kjører videre til Kolvereid. Båtskyss vil gå mandag til fredag, foreløpig fram til og med 7. februar.

Båt fra Osan Settefisk kai 07:30
Anløp Landskjæret kai 07:45
Taxi fra Landskjæret kai 08:00
til Gravvik skole 08:15
Buss linje 761 fra Gravvik Skole 08:17
til Kolvereid 08:45

 

 

Fylkesveg 7502 er stengt ved Øysvold sentrum grunnet ras. Rute 685, 695 og 7901 må derfor kjøre alternativ rute fra mandag 6.1.20 og frem til vegen er åpnet igjen. Varighet er usikker.

Rute 685:

Avgang 07:15 fra Øyesvold vegdele: Bussen starter ved Gansmo vegdele 07:18. Holdeplassene fra Øyesvold vegdele til Brudalen betjenes ikke.

Rute 695:

Bussen vil ikke betjene Fv7502 og kjører Fv17 direkte. Holdeplassene mellom Øyesvold vegdele til Solstad blir ikke betjent. Dette berører avgangene 09:30 og 15:30 fra Namsos, 11:55 fra Grong.

Rute 7901:

For å betjene hele ruten må bussen kjøre omkjøring via Fv17. Bussen vil derfor bli forsinket i ruten sin, gjelder både tur og retur. Ankomst til skolene vil likevel være før skolestart. Reisende bes møte opp til normal tid mandag 6.1. Fra tirsdag 7.1 blir ruten endret, bussen starter da ved Gansmo 07:45 og kjører mot Skaget. Bussen tar med elever til begge skoler på samme tur. Det blir da tidligere avgang for ungdomsskoleelever og bussen vil kjøre motsatt retning. 

 

Sluppenvegen mellom Posttermialen og Tempevegen retning Sluppen bru er stengt på grunn av veiarbeid, omkjøring Tempevegen. Holdeplassen Valøyvegen, Siemens, E-verket og Postterminalen mot Sandmoen betjenes ikke.

Gjelder fra onsdag 22. januar

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

avg. kl. 18:15 fra Brekstad til Trondheim innstilles grunnet tekniske problemer, reisende henvises til Kystekspressens avgang kl. 19:00 Les mer
Avg. kl. 12:00 fra Kristiansund til Trondheim innstilles grunnet værforholdene.Reisende til Edøy og Kjørsvikbugen henvises til rutegående buss nr. 821 med avg. kl. 12:35 fra Kristiansund trafikkterminal.Reisende til Trondheim henvises til rutegående buss nr 901/905 med avg. kl. 13:25 fra Kristiansund trafikkterminal. Reisende til Sandstad og Brekstad henvises til rutegående buss nr. 901/905 til Orkanger med avg. kl. 13:25 fra Kristiansund trafikkterminal, videre med innleid buss eller taxi til Sandstad og Valset. Reisende fra Sandstad til Trondheim, Brekstad og Kristiansund henvises til innleid buss med avg. ca kl. 13:50. Avg. kl 14:30 fra Brekstad til Hysnes, Lensvik og Trondheim går som normalt med hurtigbåt. Les mer
Innstilt avgang fra Trondheim til Sandstad og sørover mot Kristiansund kl. 12:15 grunnet værforholdene. Ruten Trondheim – Brekstad går som normalt med hurtigbåt. Alternativ transport med buss iht følgende plan: Trondheim-Sandstad: Innleid buss, avgang fra hurtigbåtterminalen kl. 12:15. For reisende til Kjørsvikbugen, Edøy og Kristiansund henvises til rutegående transport, rutenr. 905 kl. 13:15 fra Trondheim S. se atb.no og frammr.no for ruteinfo. Les mer
Avg. kl 12:00 fra Kristiansund til Trondheim vil gå noe forsinket grunnet værforholdene. Alle anløp betjenes.Forsinkelsen forventes å vedvare til Trondheim. Reisende oppfordres til å møte til oppsatt rutetid. Les mer