a-informasjon Tjenester

Trondheim kommune og Statens vegvesen bytter ut og oppgraderer alle leskur i Trondheim i 2018 og 2019. Dette fører til at enkelte holdeplasser midlertidig mangler sanntidsskjerm eller at skjermen i en periode ikke viser reiseinformasjon. AtB jobber med å få på plass sanntidsskjermer der de mangler så snart som mulig.

Vi anbefaler å benytte appen AtB Reise for sanntidsinformasjon på mobilen.

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Helltunnelen stenges fra fredag 01.03.19 kl. 23:00 til mandag 04.03.19 kl. 06:00.

På grunn av dette må man regne med noe forsinkelse på rute 310 og rute 330, alle holdeplasser vil bli betjent som normalt. 

Holdeplassen Bratsbergvegen, til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 25.02.2019. Midlertidig holdeplass blir opprettet 100 meter lengre nord som vist på kart.

Holdeplassen Valøyvegen, til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 22.02.2019. Midlertidig holdeplass blir opprettet 300 meter lengre sør som vist på kart.

Holdeplassen Bergheim stengt fra 25. Februar på grunn av oppgradering for Metrobuss. Alternativ holdeplass blir Åsvang skole, se kart.

Rute 3 og 103 kjører alternativ trasé via Paul Skolemesters vei. Alternative holdeplasser blir ny midlertidig holdeplass i Paul Skolemesters veg, Halstein gård, Lykkmarka og Sjetnhaugan som vist på kart. Avgang fra midlertidig holdeplass i Paul Skolemesters veg, 2 minutter etter oppsatt avgang fra Carl Schjetnans veg.

Holdeplassen Strindheim 2 på tur ut fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss.Alternative holdeplasser Strindheim og Strindheim skole.

Ny startholdeplass for rute 4 er Strindheim 2 retning sentrum, samme holdeplass som brukes til avstigning.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Korrigering mandag 25. februar: I forbindelse med utprøving og testing av lading og ladetårn på ferjesambandet Flakk - Rørvik vil det bli følgende ruteendringer i sambandet fra fredag 15. februar og inntil videre: C-ferjas avganger blir innstilt. I tillegg blir følgende avganger i B-ruten innstilt: Mandag 25. 02.19 20:00 fra Rørvik Mandag - fredag: 05:30 fra Flakk Fredag: 21:00 fra Rørvik Les mer
MS Trondheimsfjord2 innstiller avgang kl. 22:55 fra Vanvikan og avgang kl. 23:30 fra Trondheim grunnet værforholdene. Alternativ transport med buss både fra Vanvikan og Trondheim. Les mer
Oppdatert informasjon for passasjerer med MS Tyrhaug fra Brekstad til Trondheim via Hysnes med avgang kl. 19:00. Dessverre er avgangen innstilt grunnet værforholdene. Det settes opp alternativ transport med buss fra Brekstad kl. 19:00 til Trondheim. Alternativ transport med taxi fra Brekstad til Hysnes kl. 19:00. Alternativ transport med taxi fra Hysnes til Trondheim kl. 19:10. Les mer
MS Trondheimsfjord1 innstiller avgang fra Trondheim til Brekstad kl. 18:45, samt avgang fra Brekstad kl. 20:00. Passasjerer fra Trondheim til Lensvik og Brekstad henvises til neste hurtigbåt avgang kl. 21:00. Passasjerer fra Brekstad kl. 20:00, kjøres med buss kl. 20:00 fra Brekstad. Les mer
Minner om at MS Trondheimsfjord2 innstiller avgang Trondheim - Vanvikan og inntil videre, fra og med avgang kl. 15:00. Alternativ transport med buss settes opp til hver avgang. Les mer
MS Trondheimsfjord2 innstiller avgang Trondheim - Vanvikan og inntil videre, fra og med avgang kl. 15:00. Alternativ transport med buss settes opp. Les mer
MS Tyrhaug innstiller avgang kl. 16:30 fra Trondheim til Kristiansund grunnet værforholdene. Det settes opp alternativ transport med buss fra Trondheim til Lenvik, Sandstad og Brekstad avg. 16:30. Passasjerer til Kristiansund henvises til rutebuss fra Trondheim sentralstasjon kl. 17:05, rutenr. 905. Les mer