a-informasjon Tjenester

Trondheim kommune og Statens vegvesen bytter ut og oppgraderer alle leskur i Trondheim i 2018 og 2019. Dette fører til at enkelte holdeplasser midlertidig mangler sanntidsskjerm eller at skjermen i en periode ikke viser reiseinformasjon. AtB jobber med å få på plass sanntidsskjermer der de mangler så snart som mulig.

Vi anbefaler å benytte appen AtB Reise for sanntidsinformasjon på mobilen.

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

På grunn av veiarbeid som skal gjennomføres i sommer betjenes ikke holdeplassene City Syd Østre / Vestre og KVT av rute 46 og 47 i sommerperioden. Avviket gjelder fra og med mandag 24. juni.

Alternative holdeplasser:

  • Til Sandmoen rute 46: John Aaes veg
  • Til Sentrum rute 46: Østre Rosten
  • Til Sentrum rute 9 og 47: City syd E6

Holdeplassen Rønningsbakken på tur til sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Alternative holdeplasser: Saxenborg allè og Rosendal

På grunn av endret kjøremønster i Jonsvannsveien i forbindelse med vegarbeid blir det endringer på betjente holdeplasser. se kart.

Holdeplassen Rosendal fra sentrum, blir stengt på grunn av veiarbeid.Midlertidig holdeplass som vist på kart.Rute 63 betjener ikke midlertidig holdeplass.

Holdeplassen er åpen og klar til bruk

Holdeplassen Heimdal stasjon oppgraderes for Metrobuss, og holdeplassen for rute 4, 4A og 71 flyttes fra 12.juni 100 meter nordover. Se kart for plassering av midlertidige holdeplasser.

Grunnet arbeid er holdeplassene Væresletta midlertidig stengt fra 11.06.19. Passeringer på Væresletta retning sentrum vil benytte holdeplassen Være i Ranheimsvegen som vist i kart.

Holdeplassen Trondheim hurtigbåtterminal stengt på grunn av veiarbeid.

 

Ny start og endeholdeplass for rute 19 er Trondheim sentralstasjon.

 

  • Holdeplassen Brattøra blir ikke betjent av rute 19.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Det blir satt opp buss for båt på avg. 23:30 fra Trondheim til Brekstad søndag 9. juni. Reisende fra Hysnes blir hentet av Rissa taxi og kjørt til Olsøykrysset hvor de møter bussen som kommer fra Trondheim. Les mer
Torsdag 6/6 og fredag 7/6 vil Trondheimsfjord I betjene avgangene Ladejarl normalt betjener. Dette medfører kapasitetsendring fra 274 til 130 passasjerer på følgende avganger: Fra Trondheim torsdag 14:45 samt fredag 14:45 og 17:05. Fra Brekstad torsdag 15:55 samt fredag 15:55 og 18:15. Det vil bli satt opp buss i beredskap på avgangene. Les mer