Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

E6 forbi Snåsavatnet er åpen for buss fra i dag. Øvrig trafikk kan benytte veien fra kl. 21:00. Rute 611, 690 og 7315 kjører normal trase, mens 7906 vil kjøre med forlenget trasé ut dagen for å betjene begge sider av vegen. Dette grunnet farlig skoleveg. 

 

E6 stenges ved Langsetberga fra 16. november til og med 6. desember. Dette fører til følgende endringer i vårt rutetilbud:

 • Linje 610: Avgangen 22:50 fra Grong stasjon til Namsskogan mandag - fredag og søndag kan i perioden 16. november til 6. desember bli opptil 30 minutter forsinket fra Grong stasjon. Årsaken til dette er endrede kjøretider for linje 690 Steinkjer - Grong.
 • Linje 690 vil i perioden kjøre fv763 på sørsiden av Snåsavatnet som vist i kart under. Holdeplassene langs alternativ trasé vil ikke betjenes.
 • Rute 7906: Holdeplass Hammer betjenes ikke
 • Rute 7315: Holdeplass Vegset betjenes ikke

Det tilbys bestillingstransport langs opprinnelig trasé mellom Langnesberga og Steinkjer (rød linje på kart under). Se ditt bestillingstilbud her.

I forbindelse med veiarbeid i Osloveien og bygging av Nydalsbrua, legges holdeplassene Sluppen bru ned fra 2.november. Alternative holdeplasser er Selsbakk, se kart.

I forbindelse med veiarbeid i Osloveien og bygging av Nydalsbrua, legges holdeplassene Elvheim ned fra 4.november. Alternative holdeplasser er Nydalen, se kart.

Fra mandag 23.november betjenes ikke holdeplassen Rørvik i Storgata. Denne er erstattet av ny holdeplass med etablert leskur i Strandgata. Se kart for plassering.

 

I forbindelse med anleggsarbeid ved Trondheim sentralstasjon vil ikke plattformene 1-7 bli betjent, gjelder følgende linjer:

 • Linje 320 Trondheim - Frøya
 • Linje 340 Trondheim - Røros
 • Linje 410 Trondheim - Fannrem 
 • Linje 440 Trondheim - Røros 
 • Linje 470 Trondheim - Kyrksæterøra 
 • Linje 480 Trondheim - Berkåk - Oppdal
 • Linje 182 Trondheim - Tynset (Innlandstrafikk)
 • Linje 710 Trondheim - Oslo (Vy)
 • Linje 905 Trondheim - Molde - Ålesund (FRAM)

Disse linjene vil fra torsdag 19. november betjene plattform 12. Se bilde.

Namsos kommune opplyser at en person med covid-19 smitte har reist med Linje 685 fra Overhalla mot Namsos tirsdag 3.11 kl. 07:00. Smittesporing er utført og aktuelle passasjerer som har hatt nærkontakt er satt i karantene. For øvrige reisende om bord i bussen anses situasjonen som avklart.

Holdeplassene Malmvegen 236 og 277 er midlertidig flyttet på grunn av oppgradering av holdeplass.

Midlertidig holdeplass: Se kart.

Holdeplassen oppgraderes og flyttes ca. 100m sørover mens arbeidet pågår.

 

Steinkjer kommune  opplyser om at en person med bekreftet smitte av Covid-19 har tatt skolebuss t/r i tidsrommet 26., 27. og 28. oktober. Linje 7317 til skolen går fra Vellamelen til Egge ungdomsskole og videre til Montessoriskolen. Når den kommer til Egge, går noen av elevene over på Linje 7315 som kommer fra Haug i Kvam og den går til Guldbergaunet. Returbussen går først fra Montessoriskolen til Steinkjer vgs, videre fra Steinkjer vgs. direkte til Vellamelen, og så videre til Dalbygda. De som har vært på disse busslinjen bes ringe teststasjonen i Steinkjer på tlf. 47 79 06 83.

 

For reisende anbefales det å være ekstra oppmerksom på symptomer på Covid-19, og evt gjennomføre test ved symptomer. Vi minner om reiserådene fra FHI: Ikke reis hvis du er syk. Hvis du er syk eller mistenker at du er syk skal du ikke reise med offentlig kommunikasjon.

I forbindelse med bygging av ny E6 er holdeplassen Hofstadsanden flyttet. Se kart.

Ole Vigs gate stenges i en periode på 2 år. Busstrafikk vil få passere via holdeplassen Halsen Ungdomsskole. For å samtidig betjene holdeplassen på en trygg måte blir det noe endring på traseene til de forskjellige rutene. Dette medfører at skolebusser på morgenen ikke vil betjene Stjørdal Torg. På selve holdeplassen vil enkelte ruter endre retning og dermed hvilken side som betjenes.

 

Rute 310

Avgang 14:20 fra Fosslia Fjellhall kjører via E14 og torget til Stjørdal stasjon. Holdeplassene Sigurd Jarl og Halsen U. betjenes ikke. Ellers ingen endring.

Rute 601
Ingen endring

Rute 670 fra Stjørdal stasjon 15:35
Påstigning på Halsen ungdomsskole flyttes til Evjevegen, fremst på holdeplassen langs skateparken. Bussen kjører deretter Evjevegen, Skolegata, Stokmovegen og Stjørdal Torg.

Skolebusser fra Lånke på morgenen
Bussen kjører E14 til Evja/Coop Xtra, snur i rundkjøringa og svinger inn Ringvegen. Videre kjøres det Ole Vigs gate til Halsen ungdomsskole.

Skolebusser fra Hegra/Haraldreina på morgenen
Bussene svinger inn Ringvegen og kjører Ole Vigs gate fram til Halsen ungdomsskole

Skolebusser fra Skatval på morgenen
Bussene kjører til venstre fra E6 i Havnekrysset og kjører den nye veien bak Stokkan ungdomsskole via Fjellhallen og Stjørdalshallen, Ole Vigs gate og inn til Halsen ungdomsskole

Skolebusser fra Halsen til Skatval
Busser til Skatval 14.25 som har avgang i retning øst, kjører Ole Vigs gate til Ringvegen, svinger til venstre i Ringvegen og kjører bak Stokkan ungdomsskole og ut til Havnekrysset og E6.
 

Rute 7712 fra Halsen 14:25 til Hegramo

Hpl Sigurd Jarls veg utgår. Bussen kjører ut via Torget, kjører opp til Evja, snur i rundkjøringa på E14 ved Coop Xtra og kjører inn Ringvegen. Ruta gjenopptas som vanlig fra Stjørdalshallen.

 

 

 

Holdeplassen Ada Arnfinsens veg stenges permanen fra 8. september.

Alternative holdeplass: Risvollan senter og Marie Sørdals veg.

Holdeplassen betjenes ikke inntil videre. Dette grunnet trafikale utfordinger på stedet.

Holdeplassen Gryta mot Sentrum midlertidig stengt fra 12.mai på grunn av anleggsarbeid, alternativ holdeplass er Heggdalen som vist i kart.

Nattbuss- og nattrikktilbudet opphører fra og med fredag 13. mars og inntil videre.

Vegarbeid ved gangsti medfører at holdeplassen Leinum østgående retning flyttes midlertidig fra 24.9.

a-informasjon Tjenester

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Rute 910: Geisnes fergekai stenges i uke 49 grunnet oppgradering. Som erstatning for ferge blir det satt opp skyssbåt. Se link for mere info og rutetabell https://www.atb.no/driftsavvik/hurtigbat-og-ferge/endringer-i-tilbudet-hofles-geisnes-uke-49-article15604-872.html Les mer
Rute 800: MS Ladejarl vi gå i rute for MS Terningen grunnet tekniske utfordringer. MS Terningen forventes tilbake i rute fra Trondheim 16.25 Les mer
Rute 800: MS Terningen innstiller første avgang fra Brekstad via Hasselvika og Lensvik grunnet tekniske utfordringer. Passasjerer henvises til neste avgang Kl 07.30 fra Brekstad med MS Trondheimsfjord 1 Les mer