Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Endringer i busstilbudet i forbindelse med stenging av Ole Vigs gate Stjørdal

Ole Vigs gate stenges i en periode på 2 år. Busstrafikk vil få passere via holdeplassen Halsen Ungdomsskole. For å samtidig betjene holdeplassen på en trygg måte blir det noe endring på traseene til de forskjellige rutene. Dette medfører at skolebusser på morgenen ikke vil betjene Stjørdal Torg. På selve holdeplassen vil enkelte ruter endre retning og dermed hvilken side som betjenes.

 

Rute 310

Avgang 14:20 fra Fosslia Fjellhall kjører via E14 og torget til Stjørdal stasjon. Holdeplassene Sigurd Jarl og Halsen U. betjenes ikke. Ellers ingen endring.

Rute 601
Ingen endring

Rute 670 fra Stjørdal stasjon 15:35
Påstigning på Halsen ungdomsskole flyttes til Evjevegen, fremst på holdeplassen langs skateparken. Bussen kjører deretter Evjevegen, Skolegata, Stokmovegen og Stjørdal Torg.

Skolebusser fra Lånke på morgenen
Bussen kjører E14 til Evja/Coop Xtra, snur i rundkjøringa og svinger inn Ringvegen. Videre kjøres det Ole Vigs gate til Halsen ungdomsskole.

Skolebusser fra Hegra/Haraldreina på morgenen
Bussene svinger inn Ringvegen og kjører Ole Vigs gate fram til Halsen ungdomsskole

Skolebusser fra Skatval på morgenen
Bussene kjører til venstre fra E6 i Havnekrysset og kjører den nye veien bak Stokkan ungdomsskole via Fjellhallen og Stjørdalshallen, Ole Vigs gate og inn til Halsen ungdomsskole

Skolebusser fra Halsen til Skatval
Busser til Skatval 14.25 som har avgang i retning øst, kjører Ole Vigs gate til Ringvegen, svinger til venstre i Ringvegen og kjører bak Stokkan ungdomsskole og ut til Havnekrysset og E6.
 

Rute 7712 fra Halsen 14:25 til Hegramo

Hpl Sigurd Jarls veg utgår. Bussen kjører ut via Torget, kjører opp til Evja, snur i rundkjøringa på E14 ved Coop Xtra og kjører inn Ringvegen. Ruta gjenopptas som vanlig fra Stjørdalshallen.