Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Holdeplassen Ada Arnfinsens veg stenges fra 8. September

Holdeplassen Ada Arnfinsens veg stenges permanen fra 8. september.

Alternative holdeplass: Risvollan senter og Marie Sørdals veg.