Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Holdeplassen Djupmyra midlertidig stengt fra 25.november.

Alternative holdeplasser er Isdamvegen og Løvaasvegen.