Holdeplassen Sandmoen E6 mot sentrum midlertidig flyttet 16.09 - 19.09

I forbindelse med ombygging av holdeplassen Sandmoen E6 må denne flyttes inn på Vektstasjonens sitt område mens arbeidet pågår, fra mandag 16.09 tom torsdag 19.09.