Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Holdeplassene Malmvegen 236 og 277 midlertidig flyttet.

Holdeplassene Malmvegen 236 og 277 er midlertidig flyttet på grunn av oppgradering av holdeplass.

Midlertidig holdeplass: Se kart.