Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Normal trasé for buss E6 ved Snåsavatnet

E6 forbi Snåsavatnet er åpen for buss fra i dag. Øvrig trafikk kan benytte veien fra kl. 21:00. Rute 611, 690 og 7315 kjører normal trase, mens 7906 vil kjøre med forlenget trasé ut dagen for å betjene begge sider av vegen. Dette grunnet farlig skoleveg. 

 

E6 stenges ved Langsetberga fra 16. november til og med 6. desember. Dette fører til følgende endringer i vårt rutetilbud:

  • Linje 610: Avgangen 22:50 fra Grong stasjon til Namsskogan mandag - fredag og søndag kan i perioden 16. november til 6. desember bli opptil 30 minutter forsinket fra Grong stasjon. Årsaken til dette er endrede kjøretider for linje 690 Steinkjer - Grong.
  • Linje 690 vil i perioden kjøre fv763 på sørsiden av Snåsavatnet som vist i kart under. Holdeplassene langs alternativ trasé vil ikke betjenes.
  • Rute 7906: Holdeplass Hammer betjenes ikke
  • Rute 7315: Holdeplass Vegset betjenes ikke

Det tilbys bestillingstransport langs opprinnelig trasé mellom Langnesberga og Steinkjer (rød linje på kart under). Se ditt bestillingstilbud her.