Rute 504 betjener ikke Sørbygdvegen

På grunn av vegens beskaffenhet vil ikke rute 504 betjene Sørbygdvegen mandag 1. april . Det betyr at holdeplassen Rød Sørbygda ikke blir betjent. Nærmeste alternative holdeplass blir Jøndalsmoen i Tømmesdalsvegen.