880 Flakk - Rørvik

Priser fra 1. januar 2022

Personer uten kjøretøy reiser gratis.

Priser kjøretøy

880 Flakk - Rørvik
LengdeFull prisFergeprisBompengerAutoPASS ferge*
0-6 m1821255791
6,01-12 m411297114206
Over 12,01 m869698171435
MC/moped7474037

*AutoPASS for ferge gir 50 % rabatt ved innbetaling av forskuddsbeløp (firmakunder 40 %). Inngå betalingsavtale på autopassferge.no. Med AutoPASS-brikke uten betalingsavtale fås 10 % rabatt.

Priser nullutslippskjøretøy

880 Flakk - Rørvik
LengdeFull prisFergeprisBompengerAutoPASS ferge*
0-6 m6363032
6,01-12 m149149075
Over 12,01 m3493490175
MC/moped3737019

 *AutoPASS for ferge gir 50 % rabatt ved innbetaling av forskuddsbeløp (firmakunder 40 %). Inngå betalingsavtale på autopassferge.no. Med AutoPASS-brikke uten betalingsavtale fås 10 % rabatt.