Adresse til adresse i Steinkjer, Verdal, Overhalla og Røros

Helligdager i mai 

  • 1. mai: Ingen kjøring.
  • 17. mai: Ingen kjøring.
  • Kristi Himmelfartsdag (18. mai): Ingen kjøring.
  • Pinseaften (27. mai): Kjøres som lørdag.
  • 2. pinsedag (29. mai): Ingen kjøring.

Se kommuneoversikt.