Til og fra sentrum (alle kommuner i Trøndelag)

Helligdager i mai

  • 1. mai: Ingen kjøring.
  • 17. mai: Ingen kjøring.
  • Kristi Himmelfartsdag (18. mai): Ingen kjøring. 
  • Pinseaften (27. mai): Ordinær kjøring. 
  • 1. pinsedag (28. mai): Ingen kjøring.
  • 2. pinsedag (29. mai): Ingen kjøring.

Se kommuneoversikt.