Important message

See how the corona situation is affecting public transport.

Go to article

Åfjord - Lauvøy

Piktogram bestillingstransport Kjøres som bestillingsrute. Bestilles på tlf. 07373 innen kl 18.00 dagen før.