Jobb hos oss

Vi skal gi mennesker muligheter til å skape sine liv og sin historie. Vil du være med og utvikle et enda bedre mobilitetstilbud i Trøndelag? 

Vi utfører varierte, spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. I AtB jobber vi med tilbudsutvikling og mobilitet, teknologi og tjenesteutvikling, marked og kommunikasjon, og økonomi og administrasjon.

Ledige stillinger

Hver dag reiser nærmere 150.000 kollektivt i Trøndelag til skole, jobb, på besøk eller trening. Vi i AtB skal gi befolkningen et tilgjengelig og velfungerende kollektivtilbud som bidrar til bedre miljø, by- og distriktsutvikling i takt med endringene i samfunnet.

 • Seksjon for Jus og anskaffelser har overordnet ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere anskaffelsesprosjekt, samt kvalitetssikre og følge opp kontrakter. Bredden i seksjonens ansvarsområde innebærer at man jobber på tvers av organisasjonen, og er viktige rådgivere og bidragsytere inn i AtBs daglige drift og kontinuerlige utvikling. 

  Som prosjektleder i seksjon jus og anskaffelser, vil du blant annet få ansvar for å lede store og komplekse anskaffelser innenfor området mobilitet. 

  Les mer og søk på stillingen

 • Hver eneste skoledag gjennom hele året har AtB ansvar for at 24.000 skoleelever kommer seg trygt til og fra skolene i Trøndelag. Noen med buss og noen med småbil eller drosje. Dette er et av våre viktigste samfunnsoppdrag, og nå trenger vi flere med på laget for å planlegge og tilrettelegge for å kunne gjøre dette tilbudet forutsigbart og godt.

  Vil du være med på laget som skal gi enda bedre individuelt tilrettelagt skoleskyss i Trøndelag? 

  Les mer og søk på stillingen

 • Fremtidens mobilitetstjenester fordrer åpenhet, involvering og bredt engasjement. Målet er at veien fra kundebehov til løsning skal bli kortest mulig gjennom samskaping og smidig utvikling. 

  Vi har nå behov for å styrke teamet som jobber med innovasjon og utvikling av digitale tjenester, og ser derfor etter en tjeneste- og UX-designer. Vi ser etter deg som har et hjerte for Trøndelags mobilitetstilbud og ønske om å skape gode mobilitetstjenester med brukerne i sentrum. 

  Ønsker du en utfordrende og spennende stilling i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag? 

  Les mer og søk på stillingen

 • Gjennom vår satsing 'AtBs mobilitetsplattform' bygger vi et økosystem som fremmer digital innovasjon. 

  Hos oss vil du jobbe med app- og webutvikling sammen med dyktige kollegaer. Teamet jobber smidig og med stor grad av brukerinvolvering. Du blir involvert i hele design- og utviklingsprosessen, og vil jobbe tett sammen med andre utviklere, designere, produkteiere og fagspesialister i AtB.  

  I AtB leverer vi som et team og spiller hverandre gode. Du vil få utfordrende oppgaver i et arbeidsmiljø der vi sammen er opptatt av å utvikle AtB til det beste for Trøndelags innbyggere. Noe for deg? 

  Les mer og søk på stillingen

 • Hver dag reiser nærmere 165.000 kollektivt i Trøndelag til skole, jobb, på besøk eller trening. AtB har et viktig samfunnsoppdrag hvor vi skal bidra til et velfungerende samfunn, og våre tilbud og tjenester har stor betydning for hverdagen til mange mennesker.  

  AtB søker nå etter selvstendig, offensiv og samarbeidsorientert prosjektleder som skal gjøre AtBs utredningsarbeid for det offentlige mobilitetstilbudet i Trondheimsområdet og regionene av Trøndelag fra 2029. 

  Vil du være med på å utrede fremtidig rutetilbud for byvekstavtaleområdet under Miljøpakken i Trondheim gjennom egen prosjektorganisasjon, eksterne interessenter og referansegrupper? 

  Les mer og søk på stillngen

 • De store teknologitrendene som elektrifisering, digitalisering og automatisering er på full fart inn i kollektivsektoren. Dette gir helt nye muligheter til utvikling av produkter og tjenester for Trøndelags befolkning.

  Vi søker nå en engasjert prosjektleder som vil være med oss på reisen. Du vil bli sentral i arbeidet med å utvide vårt mobilitetstilbud med delingstjenester som bildeling, el-sparkesykler og bysykler, med tilhørende utvikling av konsepter og gode digitale løsninger for å gjøre dem attraktive for trøndere.  

  Evner du å kombinere nysgjerrighet og engasjement for framtidens mobilitetsløsninger med struktur i framdrift? 

  Les mer og søk på stillingen

   

 • Vi er stadig på jakt etter ildsjelder som brenner for et grønnere Trøndelag. Er du en av dem som kunne tenke deg en jobb i AtB, men ikke finner drømmejobben utlyst akkurat nå?

  Send oss gjerne en åpen søknad og CV til atb@atb.no.

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier: ansvarlig, involverende og framtidsrettet.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. 

 • Hos oss vil du få muligheten til å bidra til at AtB når sin visjon "Et bærekraftig og tilgjengelig Trøndelag".

  • Et utviklingsorientert, tverrfaglig arbeidsmiljø med et høyt faglig kompetansenivå
  • En arbeiedshverdag med spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
  • Offentlig tjenestepensjon i KLP og gode forsikringsordninger
  • Sentralt beliggende arbeidssted med garderobe og innendørs sykkelparkering
  • Viktig rolle i utviklingen av fremtidens mobilitetssystemer og -tjenester
  • Inkluderende og godt arbeidsmiljø
  • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
  • Konkurransedyktige betingelser
 • ...men muligheten til å forandre Trøndelag.

  AtB skal gjøre det enklere å klare seg uten egen bil - alltid for noen, oftere for mange.

  Dette er oss

  • Aksjeselskap eid av Trøndelag fylkeskommune med omtrent 100 ansatte.
  • Sentral beliggenhet og «byens beste» kontorlokaler.
  • Muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling.
  • Inkluderende og godt arbeidsmiljø.
  • Bred kompetanse på mange fagfelt.
  • Målrettede tiltak og prosjekter.
  • Innsikts- og kunnskaps-baserte avgjørelser er grunnsteinen for rådene vi gir, beslutningene vi tar og retningsvalgene vi gjør.

  Avdelinger 

  AtB er organisert i fire avdelinger med hver sine ansvarsområder. 

  Økonomi og administrasjon

  Sørger for at alle ansatte i AtB har de verktøyene og den informasjonen de trenger for å gjøre jobben sin på en lovlig og strukturert måte, innenfor en forutsigbar og helhetlig økonomisk ramme.

  Teknologi og tjenesteutvikling

  Jobber for at fremtidige kunder skal få oppleve innovative transportløsninger der de trenger det, med en helhetlig løsning i perspektivet fra mikro- til makromobilitet.

  Tilbudsutvikling og mobilitet

  Arbeider for at befolkningen i Trøndelag og skoleelever skal ha tilgang til et trygt, forutsigbart og helhetlig tilbud når de drar hjemmefra til jobb, skole og fritidsaktiviteter.

  Marked og kommunikasjon

  Jobber for at kundene skal få forutsigbar informasjon om et helhetlig rutetilbud, gjennom telefon, nettsider og apper, slik at det blir enkelt å reise med AtB.

Visjon og verdier

Flere kollektivreisende betyr færre biler på veiene og bedre miljø for alle.

Vår visjon: Et bærekraftig og tilgjengelig Trøndelag 

Ansvarlig

AtB skal være ansvarlige gjennom å bruke kompetansen vår til å finne de beste løsningene innenfor de rammene vi har. Hele verdikjeden, fra informasjon til selve reisen, skal henge sammen. Vi er forutsigbare ved å informere til riktig tid.

Involverende

AtB skal ha god dialog med kunder, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter. Vi skal ha god kjennskap til de ulike markedsbehovene. Vi skal lytte og lære. Innbyggerne skal ha god tillit til oss og vi skal evne å utvikle tjenester som er tilpasset de ulike markedene.

Fremtidsrettet

AtB skal være utviklingsorienterte. For oss betyr det å tenke langsiktig og se etter løsninger som fungerer i tråd med utviklingen i markedet. Våre tjenester skal være miljøvennlige og bidra til bærekraftige løsninger. 

Jobbe som sjåfør eller mannskap?

Dersom du ønsker å søke jobb som sjåfør eller mannskap kan du ta kontakt med våre operatører.