• 103

  Sentrum - Kroppanmarka - Sjetnmarka

  Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

  Betjener holdeplasser på følgende strekning: Munkegt. M2 - Prinsens gt. P1 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - Strindveien - Klæbuveien - Bratsbergveien - Fossegrenda - Leirfossveien - Fossestuveien - Østre Rosten - Sjetnhaugan - Alf Godagers veg - Haldor Flatens vei - Lunderhaugen - Lykkmarka.

 • 104

  Sentrum - Kolstad - Heimdal

  Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

  Betjener holdeplasser på følgende strekning: Munkegt. M2 - Prinsens gt. P1 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - E6 - Kolstadveien - Kongsveien - Saupstadringen - Saupstadveien - Heimdal.

 • 105

  Sentrum - Buenget

  Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

  Betjener holdeplasser på følgende strekning: Dronningens gt. D1 - Kongens gt. K1 - Ilevollen - Byåsveien - Munkvoll - Selsbakkveien - Selsbakklia - O. J. Aalmoes vei.

 • 106

  Sentrum - Lade/Værestrøa

  Avgangstider:  Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

  Betjener holdeplasser på følgende strekning: Dronningens gate D2 - Bakke bru - Innherredsveien - Mellomveien - Nidarholms gt. - Jarleveien - Olav Engelbrektsons Allé - Lade Allé - Håkon VII gt. - Leangen Allé - Ranheimsveien - Fv. 950 - Fv. 874 - Værestrøa - snuplass linje 6 Værestrøa.

  Munkegata M5 betjenes ikke.

  Holdeplassen Peder Myhres veg er midlertidig stengt for oppgradering. Se driftsavvik for mer informasjon.

 • 107

  Sentrum - Reppe - Vikåsen - Fortunalia

  Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

  Betjener holdeplasser på følgende strekning: Dronningens gate D2 - Bakke bru - Innherredsveien - E6 - Fv. 950 - Reppe - Markaplassen - Vikåsen - Sagplassen - Solbakken skole - Osbakken - Fortunalia.

  Betjener ikke Munkegata M5.

 • 108

  Sentrum - Stavset

  Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

  Betjener holdeplasser på følgende strekning: Dronningens gt. D1 - Kongens gt. K1 - Ilevollen - R. Amundsens vei - Sverresborg Allé - Gamle Oslov. - Odd Husbys vei - Enromv. - snuplass Stavset.

 • 109

  Sentrum - Bjørndalen - Kattem - Lundåsen

  Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

  Betjener holdeplasser på følgende strekning:  Munkegt. M2 - Prinsens gt. P1 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - Tempev. - Sluppen bru - Osloveien - Bjørndalen - Heimdalsveien - Kattemskogen - Lisbeth Nypans vei - Tunnelveien - Ringvålveien - Lundveien.

 • 119

  Sentrum - Byåsen - Flatåsen

  Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

  Betjener holdeplasser på følgende strekning: Dronningens gt. D1 - Prinsens gt. P1 - Elgeseter bru - Samfundet - Olav Kyrres gt. - Ceciliebrua - Osloveien - Breidablikkveien - Byåsveien - Kongsveien (buss-sluse) - Flatåstoppen - Flatåsen senter.

 • 136

  Sentrum - Valentinlyst - Jakobsli

  Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

  Betjener holdeplasser på følgende strekning: Dronningens gate D2 - Bakke bru - Innherredsveien - Bromstadveien - Kong Øysteins vei - Jonsvannsveien - Vegamot - Jonsvannsveien - Presthusveien - Jakobsliveien - Hørlocksvei - Brundalen - Hørlocksvei til Skovgård.

  Betjener ikke Munkegata M4.

 • 146

  Sentrum - Tiller

  Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

  Betjener holdeplasser på følgende strekning: Munkegata M2 - Prinsens gt. P1 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - E6 - Østre Rosten - John Aaes vei - Harald Torps vei - I. Skjåness vei - Østre Rosten - Sandmoen - Brøttemsveien - Industriveien - Sivert Thonstads vei - Tonstadkrysset.

 • 154

  Sentrum - Nidarvoll - Klæbu

  Avgangstid: Kl. 02.00

  Betjener holdeplasser på følgende strekning: Prinsens gt. P1 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - Bratsbergveien til Eklesbakken - Klæbu sentrum - Sørborgen - Brannåsen.

 • 154

  Klæbu - Nidarvoll - Dronningens gt. D2

  Avgangstid fra sentrum: Kl. 02.00

  Betjener holdeplasser på følgende strekning: Prinsens gt. P1 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - Bratsbergveien til Eklesbakken - Klæbu sentrum.

  Avgangstid fra Klæbu: Kl. 02.28

  Betjener holdeplasser på følgende strekning: Klæbu sentrum - Sørborgen – Brannåsen – Sandmoen – Tonstadkrysset – Elgeseter gt. – Prinsens gt. – Dronningens gt. D2

 • 155

  Sentrum - Moholt - Brøset

  Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

  Betjener holdeplasser på følgende strekning: Munkegata M2 - Prinsen gt. P1 - Elgeseter gt. - Gløshaugen - Dybdahlsv. - Jonsvannsv. - Brøsetv. - Bromstadveien

 • 175

  Sentrum - Byneset

  Avgangstid: Kl. 02.00

  Betjener holdeplasser på følgende strekning: Prinsens gt. P1 - Ila - Trolla - Klefstadhaugen - Rye skole - Spongdal - Hangersletta - Rye.

 • 188

  Sentrum - Othilienborg - Risvollan - Steinan

  Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

  Betjener holdeplasser på følgende strekning: Munkegata M2 - Prinsens gt. P1 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - Strindveien - Torbjørn Bratts vei - Utleirveien - Othilienborgveien - snuplass rute 22 - Othilienborgveien - Utleirveien - Steindalsveien - Edgar B. Schieldrops vei - Risvollveien - Utleirveien - Blakliveien - Steinanveien til holdeplass Gryta.