Kjøp billett for andre

Kjøp billetter for andre fra din egen profil i nettbutikken.

  1. Logg deg inn i nettbutikken på atb.no.
  2. Velg Kjøp for andre i toppmenyen.
  3. Trykk Legg til person og fyll inn nødvendig informasjon og t:kort.
  4. Trykk Vis for å kjøpe billett og velg billetten som passer. 
  5. Kontroller at passasjerkategori er riktig.
  6. Kontroller at soner personen skal reise i er riktig. Se sonekart hvis du er usikker.
  7. Når du er klar til å fullføre kjøpet trykk på Gå til oppsummering.
  8. Kontroller at du har gjort riktige valg i oppsummeringen.
  9. Velg Vipps, Visa eller MasterCard og trykk på Gå til betaling.

Merk deg

Hvis en annen person, for eksempel barnet ditt, allerede har knyttet t:kortet sitt til sin egen kundeprofil hos AtB anbefaler vi at den andre personen bruker billettene sine til de er utløpt. Når alle billetter er utløpt kan du slette t:kortet fra den andre personens profil. Deretter kan du legge til den andre personen som en ny person på din egen profil, og legge til den andre personens t:kort der. Du vil da være klar til å kjøpe nye billetter på vegne av den andre personen.