Godt for deg - godt for miljøet

Fra august 2019 vil AtBs kollektivtrafikk i Stor-Trondheim være klimanøytral. Med det bidrar vi til friskere luft for innbyggerne, bedre bymiljø og et mer klimavennlig busstilbud.  

Ved å velge klimanøytralt drivstoff fremfor konvensjonell diesel og naturgass, reduserer vi de skadelige NOx-utslippene og CO2-utslippene med henholdsvis ca. 60 % og 50 % sammenlignet med i dag.

Bussene i Trondheimsområdet går på biogass og biodiesel (HVO). I tillegg vil fire linjer være batterielektriske. Trondheim vil med det være blant byene i Norge med størst andel elbusser i trafikk. Elbussene vil være mellom 12 og 18 meter og ha plass til henholdsvis 60 og 100 passasjerer. 

Slik blir drivstoffteknologien i Stor-Trondheim fra 3. august 2019:

  • Eldrift: 36 busser (12 %)
  • Biogass: 122 busser (41 %)
  • Biodiesel (HVO): 143 busser (47 %)

Fordeler for reisende, miljø og samfunn

Ved å innføre nytt kollektivsystem, blir det

  • enklere og mer effektivt å reise kollektivt i Trondheimsområdet
  • flere reisemuligheter for deg som reiser
  • økt kapasitet og økt antall busser
  • bedre byluft og mindre bilkø
  • et system som er mindre kostbart for samfunnet

LES MER: Bussene som settes i trafikk