Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Visjon og verdier

Flere kollektivreisende betyr færre biler og bedre miljø for alle.

Vårt mål er å gjøre det så attraktivt og enkelt å reise kollektivt at alle skal kunne parkere bilen. Vår visjon er derfor: Vi er førstevalget fra A til B.

Våre verdier

Verdiene våre skal gjenspeiles i kulturen vår og måten vi jobber på.

  • Helhetlig: Gjennom effektiv, punktlig og tilgjengelig transport skal kunden oppleve at vi er samordnet og inkluderende. Hele verdikjeden, fra informasjon til selve reisen, skal henge sammen. Gjennom åpen kommunikasjon og leveranser som står i stil med forventninger skal vi opparbeide respekt og tillit.
  • Innovativ: Gjennom gode og effektive løsninger skal kunden oppleve at vi er innovative og fremtidsrettede. Kunden skal oppleve at AtB tilbyr moderne og miljøvennlige tjenester. Vi forplikter oss til å være offensive, endringsvillige og målrettede.
  • Forutsigbar: Kundene skal på en enkel måte komme seg fra A til B. Vi skal dermed være på rett sted til avtalt tid. Dette gjelder både med informasjon og ved selve reisen. Vi skal være tydelige og synlige i vår kommunikasjon.

Kundeløfte

Å administrere kollektivtrafikken betyr mer enn å transportere folk fra A til B. Vi har også ansvar for å gjøre det attraktivt å reise kollektivt. For oss betyr det å finne gode løsninger som gjør det enkelt for deg som kunde å benytte kollektivtransport.

Vi må dermed gjøre tilbudet kjent, gjøre det enkelt å planlegge reisen, gjøre det enkelt å betale, gi kundene en god opplevelse underveis, gjøre det enkelt å kontakte oss og ikke minst - gi alle et miljøvennlig valg.

Vi gjør ditt valg enkelt. Hele veien.