Reklame om bord

Fra 3. august vil det ikke lenger være mulig å kjøpe reklame om bord eller utvendig reklame.

Buss i Trondheim

Reklameplassen frem til 3. august er dessverre utsolgt.

Båt

For reklame på skjermer om bord på våre båtruter, kontakt Ezembra AS ved Lars Ove Helle.

  • e-post: lohelle@ezembra.com 
  • mobil: 992 07 860