Rennebu

Linjer til din skole
SkoleHoldeplassLinje
Voll skoleVoll skole 460, 5605
Rennebu barne- og ungdomsskoleRennebu skole / Berkåk sentrum 460, 480, 5605