Hvem kan få fri skoleskyss?

Elever som har

  • over 2 km. gangvei i 1. klasse
  • over 4 km. gangvei i 2.-10. klasse
  • sykdom eller skade som gjør skyss nødvendig uavhengig av gangavstand mellom hjem og skole/SFO
  • særlig farlig eller vanskelig skolevei