t:kort skole som reisebevis

  • Informasjon om bruk av reisebevis (pdf) (680KB)
  • t:kort skole er et personlig kort hvor navn og fødselsdato er påført. Skolekortet inneholder en databrikke hvor informasjon om reiserettighetene dine er lagret. Vær forsiktig med skolekortet ditt og ikke lag hull i det eller utsett det for annen røff behandling.
  • t:kort skole skal brukes alle årene du har fått innvilget skoleskyss.
  • t:kort skole inneholder to gyldige reiser per dag. Totalt antall turer i skolekortet er individuelt og følger retten til den enkelte elev har for skoleskyss. For full skyssrett er det to turer per dag i de 190 dagene i skoleåret. Ved fri skoleskyss i deler av året, vil antall turer være lavere. Skolekortet kan benyttes hele året, men vil gå tomt for reiser om det benyttes mer enn rettigheten tilsier. Det er ikke mulig å bruke t:kort skole med fleksibel transport.
  • Skyssrettigheten gjelder mellom bosted og skole.
  • t:kort skole for grunnskolen er gyldig alle hverdager i henhold til fylkeskommunens skolekalender.
  • t:kort skole må ikke brukes utenfor gyldig område eller tidsrom. Det blir da ansett som misbruk og  navn og adresse blir notert. Ved misbruk vil AtB sende informasjon om hendelsen til de foresatte. Ved gjentatt misbruk vil gebyr bli utstedt.
  • Det gjennomføres billettkontroll på alle linjer og avganger på alle transportmiddel i Trøndelag. t:kort skole skal medbringes hver gang eleven reiser, og billetten må være gyldig gjennom hele reisen. Se våre transportvedtekter for mer info.