Enkel og effektiv omstigning

Med mer omstiging, skal det være enkelt, effektivt og trygt å bytte buss. God informasjon skal gi deg en forutsigbar reise. 

Omstigning vil i hovedsak skje i samme reiseretning, noe som betyr at du ikke må krysse veien for å komme på riktig buss. 

Overgang mellom bydels- og metrolinjer vil hovedsaklig skje på knute- eller omstigningspunkt. Dette er stasjoner med gode fasiliteter for de reisende, slik at bussbyttet oppleves som enkelt og trygt.

Knutepunkt

Knutepunkt er definert som omstigningspunkt og for mange et reisemål i seg selv, med høy konsentrasjon av boliger, næring og handel i umiddelbar nærhet. Det er også omstigning til andre transportmidler som tog og båt på enkelte knutepunkt.

Typiske knutepunkt med ny rutestruktur vil være Heimdal, Tiller, Trondheim sentralstasjon og Strindheim.

Omstigningspunkt

Omstigningspunkt skal gi mulighet for omstigning mellom kryssende busslinjer. 

Typiske omstigningspunkt i ny struktur er Lund, Tonstadkrysset, Studentersamfundet og Hallset.

Relatert informasjon