Steinkjer

Tilbud i kommunen

Tilbringertransport: Nei
Servicetransport: Ja

Kommunen er delt inn i soner. Transporttilbudet skiller mellom transporttilbud i sentrum/bynære områder og grendene.

Bestillingsfrist: 

 • For sentrum/bynære områder: Minimum 1 time før oppsatt tidspunkt
 • For grendene: Minimum 3 timer før ankomst sentrum og minimum 1 time for retur fra sentrum. Du vil få beskjed fra transportør på SMS eller bli oppringt cirka 20 minutter før du blir hentet

*) Campus Steinkjer innlemmes i sentrumssonen for servicetransporten i kommunen. Campus defineres som "sentrumssonen" i tidsrommet 0900-1330.
**) Steinkjer sykehjem og Arbeidssentralen defineres som "sentrumssonen" i tidsrommet kl 0900 til 1300 .For Steinkjer sykehjem gjelder i tillegg 1600-2130. Det er kun besøk til/fra disse stedene som hjemler dette unntaket.
***) Sone Lerkehaug/Tranabakkan deles i to.
I tillegg vil det være et tilbud om bybuss for områdene Søndre Egge, Byafossen og Sørlia som utfyller tilbudet. 

Rutetilbudet i sentrum/bynære områder

Trykk her for rutetabell (PDF, 202KB)Tidspunkt som er oppgitt er oppstart fra Steinkjer skysstasjon. Alle påstigninger er i hvit sone og deretter ut i ditt område.

 • Sentrum (grå sone) inkludert DMS Inn-Trøndelag/Egge helsetun
 • Byafossen/Guldbergaunet (lilla sone)
 • Søndre Egge/Eggelia (orange sone)
 • Lø/Sørlia/Frøsetåsen (gul sone)
 • Kvamsenget/Nordre Kvam (rød sone)
 • Lerkehaug/Tranabakkan (blå sone)
 • Nordsia/Heggelia/Heggesåsen (grønn sone)

Hentetidspunkt vil variere avhengig av antall reisende som skal være med kjøretøyet. Noe ventetid kan derfor påberegnes.
Alle transporter går inn til eller ut i fra den ”grå” sonen.
Du kan stå på en bestemt adresse i din sone. Viktig at du gir beskjed om henteadresse når du bestiller transport. Ønsker du å stå på en holdeplass, så gir du beskjed ved bestilling. Du kan også stå av i samme sone som påstigning eller i sentrumssonen. Du har ikke anledning til å reise for eksempel mellom orange og grønn sone.

Rutetilbudet i grendene
Trykk her for rutetabell (PDF, 191KB). Tidspunkt som er angitt er når transporten skal være i sentrum. Avhengig av hvor mange som skal være med så kan hente-tidspunktet variere. Du kan gå av i samme sone som påstigning eller i sentrumssonen. Du kan ikke reise mellom grendesonene.

 • Beitstad
 • Kvam/Følling
 • Stod
 • Ogndal
 • Henning
 • Sparbu

Du kan bestille på følgende måter:

 • Ring telefon 07417 eller 757 71 861
 • SMS: Send kodeord 07417 til telefonnummer 2401. Bestilling på SMS mottas kun innenfor åpningstidene. Merk at bestillingen ikke er gjennomført før du har mottatt bekreftelse. 

Merk:
For å få opp flere alternativer i kartet, klikk på "Lag" for valg av rutetilbud i din kommune. Du kan også søke opp holdeplassnavn og linjenummer i søkefeltet.