Melhus

Melhus vil fra august 2019 betjenes av to bynære linjer. 

Informasjonen baseres på reisemuligheter med bydelslinjer (grønne busser). Langs E6 vil det som i dag gå regionlinjer (blå busser) med påstigning ved blant annet Melhus skysstasjon. 

Hva blir nytt?

  • Linje 71 (88  mellom Brekkåsen og Melhus i rush) erstatter delvis dagens linje 38 mellom Brekkåsen og Trondheim. 
  • Linje 82 erstatter dagens linje 501.
  • Nye busser på linje 71 vil ha bedre kapasitet og flere sitteplasser enn på dagens linje 38.
  • Langt flere avganger og reisemuligheter fra Tiller enn i dag. 

Merk deg at avgjørelser om det nye rutetilbudet tas fortløpende. Vi oppdaterer denne siden kontinuerlig, slik at du kan forberede deg på din nye reisehverdag.

Kart

Se hvilke linjer som går i Melhus kommune. Se også linjekart for Trondheimsområdet fra august 2019 (pdf) (1MB)

Reisemuligheter

Reis i ditt eget nærområde eller til andre bydeler uten å måtte ta turen innom Trondheim sentrum. Fra knutepunkt som Tiller har du tilgang til mange reisemål. 

Det kan være flere reisemuligheter enn det som er beskrevet i tabellen under. I AtBs reiseplanlegger, som ferdigstilles i løpet av våren 2019, vil alle alternativer komme frem.

Se oversikt over alle linjene og hvilke holdeplasser de betjener fra 3. august 2019.

Rushtid: Mandag til fredag kl 06.30 - 09.00 og 14.00 - 17.00

Reisemuligheter fra Melhus
TilUtvalgte destinasjoner
Trondheim sentrumRush: Linje 71.
Utenfor rush: Linje 71 til Tiller med omstigning til linje 1.
BrattøraRush: Linje 71.
Utenfor rush: Linje 71 til Tiller med omstigning til linje 1, deretter omstigning til linje 21, 24 eller 25 i sentrum.
GløshaugenRush: Linje 71 til Samfundet med omstigning til linje 3.
Utenfor rush: Linje 71 til Tiller med omstigning til linje 1, deretter omstigning til linje 3 eller 22 på Samfundet.
St. Olavs HospitalRush: Linje 71. Gå fra Studentersamfundet.
Alternativ i rush: Linje 71 til Lerkendal eller Hesthagen, med omstigning til linje 13.
Utenfor rush: Linje 71 til Tiller med omstigning til linje 1. Gå fra Studentersamfundet.
StrindheimRush: Linje 71 til Tiller med omstigning til linje 15.
Alternativ i rush: Linje 71 til Lerkendal med omstigning til linje 13.
Utenfor rush: Linje 71 til Tiller med omstigning til linje 1.
LadeRush: Linje 71 til Tiller med omstigning til linje 15.
Alternativ i rush: Linje 71 til Lerkendal med omstigning til linje 13.
Utenfor rush: Linje 71 til Tiller med omstigning til linje 1, deretter omstigning til linje 13 på Lerkendal.
Brundalen og JakobsliRush: Linje 71 til Lerkendal med omstigning til linje 14.
Utenfor rush: Linje 71 til Tiller med omstigning til linje 1, deretter omstigning til linje 14 på Lerkendal.
Dragvoll og VollRush: Linje 71 til Lerkendal med omstigning til linje 14.
Utenfor rush: Linje 71 til Tiller med omstigning til linje 1, deretter omstigning til linje 14 på Lerkendal.
TillerLinje 71.
HeimdalLinje 71 til Tiller med omstigning til linje 1 eller 16.
Hallset og HavstadLinje 71 til Tiller med omstigning til linje 23.
Alternativ: Linje 71 til Tiller med omstigning til linje 23, deretter omstigning til linje 3 på Hallset.
NyborgLinje 71 til Tiller med omstigning til linje 23. Videre omstigning til linje 11 på Stavset senter eller til linje 13 på Havstad (kun i rush). 

Relatert informasjon