Trygg skoleskyss - felles ansvar

Det å frakte barn trygt til og fra skolen er felles ansvar fordelt på den som utfører selve transporten, skolen, foreldre og barna selv.

Retningslinjer gjelder for skoleskyss

1. Skolekortet skal aktiveres om bord i bussen hver dag

Alle skolebarn med rett på skoleskyss skal ha med og bruke skolekortet for å kunne benytte skolebussen.

Har skolebarnet mistet eller glemt sitt skolekort på tur til skolen får de allikevel være med bussen, men for å komme seg hjem må de innom kontoret på skolen og å låne skolekort for hjemreisen. Dersom man ikke har skolekortet for hjemreisen må man betale for å være med skolebussen.

Det er viktig at skolekortet oppbevares og behandles med varsomhet da dette er et verdikort.

Elever i videregående skole må betale på bussen også på tur til skolen dersom de har mistet eller glemt sitt skolekort.

Ved misbruk av skolekortet er det AtBs Transportvedtekter som er gjeldende.

2. Oppstilling før de går om bord

Alle skolebarn med skolekort skal stå i rekke for å gå om bord i bussen for hjemreisen. Bussvakt ved skolen hjelper til med dette, og skal ivareta sikkerheten for ombordstigning i og rundt bussen.

3. På- og avstigning

All påstigning skal kun foregå via framdør, eventuelt ved sluser i ledegjerder der dette finnes.

Avstigning kan også foregå gjennom bakdører dersom dette tilfredsstiller kravet til trygghet for elevene.

4. Skolebarn uten rett til skoleskyss

Skolebarn som ønsker å være med bussen, men som ikke har rett til gratis skoleskyss vil få være med bussen mot betaling av billett dersom det er kapasitet. Disse skolebarna må dessverre gå om bord etter elever med rettighet, for å se om det er nok sitteplasser og i enkelte tilfeller kan det da medføre at elevene som ikke har rett på skoleskyss ikke får være med bussen.

5. Setebelte skal benyttes

Alle skolebarna skal benytte setebelte når de sitter i bussen så fremt bussen innehar slike belter. Bybusser (klasse 1) har ikke krav om bruk av setebelte samt at disse bussene er godkjent for ståplasser. Dersom bussen innehar setebelter er kravet om bruk av disse ufravikelig under hele reisen. Her er det viktig at foreldre og skole er pådrivere for å få barna til å forstå dette. Det har vært tendenser til at barna løsner setebeltet så snart bussen kjører. Dette er ikke akseptabelt.

6. Skolebarn på SFO

Skolebarn som er på SFO kan benytte skolekort om de velger å reise med en senere skolebuss. Elevene må derimot stille seg i køen for de som ikke har rett på fri skoleskyss dersom de ønsker å benytte buss etter SFO, ref punkt 3. Rettigheten til sitteplass eller
setebelte gjelder heller ikke om de velger å benytte en senere avgang. Dimensjoneringsforskriften gjelder kun til/fra skolen i henhold til ordinære start- og sluttider ved skolen.

7. Ta hensyn til skolebussens stoppested

Dersom du kjører barn med bil til og fra skolen, skal stoppested for buss ikke benyttes som av/påstigning for bil, da dette oppleves som trafikkfarlig.

8. Unntaksvis ståplasser

Målet for skolerutene er sitteplasser for alle som har krav til skoleskyss. Dette kan allikevel oppstå unntaksvis ved materiell- eller sjåførsvikt. Alternativet er frakjøring og noe som bør unngås. Dersom det er stående skolebarn skal sjåføren tilpasse fart og kjørestil.

9. Godt miljø på skoleveien

Husk at skolebussen og skoleveien skal inneha et godt fysisk og psykososialt miljø og at skolenes ordensreglement også gjelder om bord i skolebussen. Dette krever noe av deg som elev og foreldre, i tillegg til skolen og fylkeskommunen.