Skoleruter, lokalruter

Skoleruter er åpne for alle, og kan benyttes som lokalrute.