Meld avvik ITS

Skjema for innmelding av avvik på individuelt tilrettelagt skoleskyss med drosje.

Her fyller skolen inn all vesentlig informasjon om avviket slik at vi enkelt og raskt kan følge opp dette videre med våre operatører.

Foresatte eller elever som vil melde om avvik på skoleskyss må sende en skriftlig henvendelse til skolen. Oppgi dato og klokkeslett for hendelsen samt hvilken rute og selskap du reiste med og hva hendelsen bestod av.

Alle avvik saksbehandles hos AtB. Ved behov for ytterligere informasjon om det innmeldte avviket vil dere som kontaktperson kunne bli kontaktet.

(Kopi)

Årsak til avvik
     
Har transportøren varslet hendelsen til skole eller elev?
 
Gjelder avviket til eller fra skolen?
 
Selskap
 
Alvorlighetsgrad forsinkelse
      Her skal dere huke av forsinkelse i minutt i forhold til avtalt leveringstid og hentetid på skolen. (Gjelder start- og sluttid i CERT om ikke annet er avtalt mellom dere og transportøren). Avtalt hentetidspunkt på hjemmeadresse er å anse som veiledende og det skal derfor ikke rapporteres som avvik dersom elev hentes for sent hjemme, men likevel kommer tidsnok til skolestart.