Dette gjør kortleseren

Det blir cirka 140 kortlesere i Trondheimsområdet. Slik bruker du dem.

Kortleserne er plassert på stasjoner i metrotraseene. Noen av kortleserne står sammen med billettautomater der det også finnes.

Kortleserne skal brukes av dem som har et t:kort.

Hvis du har t:kort med periodebillett skal kortet "bipes" kun i starten av hver periode. Etter at du har gjort det er det bare å gå rett om bord i bussen gjennom hele resten av perioden.

Hvis du har t:kort med autoreise eller enkeltreise må t:kortet "bipes" for hver gang.

 1. Før t:kortet opp til området med dette symbolet:
  Symbol som markerer hvor t:kortet skal legges, nederst på kortleseren

 2. Kortleseren lager en lyd og en beskjed kommer til syne på skjermen:


  Bilde 1: Før du bruker kortleseren viser den en AtB-logo og teksten "vis kort - validering".
  Bilde 2: Når du "biper" kortet ved å legge det på nedre del vil en grønn skjerm komme til syne. På den grønne skjermen vil det stå hvor mange dager du har igjen av perioden.
  Bilde 3: Hvis du allerede har "bipet" kortet i løpet av de siste minuttene vil det komme en rød skjerm til syne med teksten "kort allerede benyttet".
 3. Ferdig. 

Bydelsbussene har slike kortlesere om bord ved døra. Disse leserne gjør akkurat det samme som de som står på metrostasjonene, men ser litt annerledes ut.