Ikke snik!

Vi er glade for å kunne gi et så godt kollektivtilbud som mulig for befolkningen i Trøndelag. Men vi har en utfordring med at så mange sniker.

Kollektivtilbudet finansieres gjennom tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune, Miljøpakken og billettinntekter. Billettinntektene står for nærmere 50 prosent av driftsmidlene i Trøndelag.

MEN - det har sneket seg inn en stor utfordring - antall reisende uten gyldig billett er økende.

Mange reiser uten å betale med viten og vilje. Det går dessverre utover alle med tanke på reisetilbudet vi i AtB kan tilby.

Visste du at

  • du kan få gebyr kr 1150 hvis du sniker?
  • hvis du misbruker eller forfalsker en billett, er gebyret kr 2000 og billetten blir inndratt. Dersom du forfalsker en billett vil du også bli politianmeldt. 

Dårligere tilbud?

Vi skulle gjerne ha brukt 45 millioner kroner i året på å styrke kollektivtilbudet i Trøndelag. Slik det er nå taper vi dette hvert år fordi enkelte ikke betaler. Til slutt vil dette bety at vi heller må redusere tilbudet og ta bort avganger. Hvem vil vel miste avgangen sin?

Vi vil fortsette å oppfordre til å ha gyldig billett, ha hyppige kontroller og informere om konsekvensene ved å snike.

Best i landet?

Hva om vi ble det fylket som hadde flest betalende kunder i stedet?

Samtidig vil vi sende en stor takk til alle våre reisende som reiser med gyldig billett.