Oppdateringer om E6 Øst

Les om hvordan arbeid med E6 Øst påvirker kollektivtrafikken og meld deg på Nye Veiers varslingstjeneste.

LES MER: nyeveier.no

Meld deg på varslingstjeneste

Få varsler om avvik direkte fra Nye Veier:

Innfartsparkering ved Hommelvik stasjon
Linje 311 kjører Helltunnelen i rushtid. Dermed vil ikke innfartsparkering ved Hommelvik stasjon bli betjent utenfor rushtid eller i helgene.

Se rutetabeller for linje 86, 311, 330 og 460.

Påvirkede holdeplasser

Holdeplassene Ranheim Fabrikker, Leistadkrysset og Hommelvik bomstasjon er flyttet midlertidig i de periodene tunnelen er stengt. Se kart under for plassering. 

Ranheim Fabrikker

Leistadkrysset

Hommelvik bomstasjon