Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. Merk! Ny ruteendring for regionlinjer fra mandag 30. mars.

Gå til artikkel

Tilbudet i Malvik fra 3. februar

Det blir flere avganger og enklere korrespondanse på linje 70. Linje 79 styrkes i rushtid. Les mer om forbedringene i Malvik fra 3. februar.

Linje 70

Det blir flere avganger etter rushtid på hverdager og på lørdager for å forenkle korrespondansen til og fra linje 1. I praksis vil det være korrespondanse fra linje 1 til linje 70 på alle avganger kveldstid etter klokka 20 på hverdager og på lørdager mellom klokka 08 og 20.

Fra 3. februar økes antall avganger etter rushtid hverdager og på lørdag til avgang hvert 20. minutt. Tilbudet i rushtid, midt på dagen og på søndager, blir likt med dagens tilbud, inkludert direkteavgangene.

Nattbusslinje 116 går natt til lørdag og natt til søndag fra Trondheim sentrum og følger fylkesvei 950/Malvikvegen helt til Stjørdal.

Hommelvik og Muruvik

Med flere avganger på linje 70 langs Malvikvegen blir tilbudet bedre for reisende som benytter holdeplasser på strekningen.

Hommelvik stasjon betjenes av både linje 70 og tog, i tillegg til disse linjene:

  • 85 Sneisen - Hommelvik
  • 86 Hommelvik - Sveberg - Vikhammer
  • 204 Sneisen - Hommelvik ungdomsskole - Hommelvik skole
  • 205 Storsand/Smiskaret - Hommelvik - Sveberg skole
  • 206 Sveberg - Hommelvik skole - Hommelvik ungdomsskole

Skolelinje 204, 205 og 206 er også lokallinjer, og åpne for alle reisende til ordinær billettpris. Merk at disse kun kjører på skoledager.

Linje 85 og 204 betjener også holdeplasser på sørsiden av E6, blant annet Grindbakken, Fosslidalen og Bakken.

Du finner innfartsparkering ved Malvik senter og holdeplassen Svebergkrysset hvor du kan ta linje 310, Stjørdal - Trondheim - Orkanger - Fannrem eller 330 (Trondheim -) Stjørdal - Selbu (- Tydal).

Sveberg

Linje 70 kjører langs sjøen på Malvikvegen og er et godt alternativ for reisende fra holdeplasser på strekningen. Ved innfartsparkeringen og holdeplassen ved Malvik senter, Svebergkrysset, kjører linje 86, 205, 206, 310 eller 330. Linje 86 starter i Hommelvik og fortsetter videre til Vikhammer og holdeplassen Vikhammerløkka.

Skolelinje 205 mellom Storsand og Sveberg og linje 206 mellom Sveberg og Hommelvik er også lokalruter og betjener flere holdeplasser i dette område. Linjene åpne for alle reisende til ordinær billettpris. Kjøres kun på skoledager.

Vikhammer

I tillegg til linje 70, blir linje 79 Vikhammeråsen - Strindheim (- Sluppen) styrket med flere avganger i rushtiden fra 3. februar. Linjen kjører gjennom både Saksvik og Vikelvveien før den fortsetter videre til Strindheim. I rushtid kjører linjen hele veien til Trondheim sentrum, gjennom Strindheimtunellen og avslutter turen på Sluppen og Postterminalen. Linje 79 bruker kun 21 minutter inn til Trondheim sentrum i rushtiden.

Skolelinje 207 Vikhammer skole - Malvik - Vikhammer skole mellom Sveberg og Hommelvik er også lokalrute og betjener  betjener holdeplasser på sørsiden av E6, deriblant Kleiva. Linjen er åpen for alle reisende til ordinær billettpris. Kjøres kun på skoledager.

Hundhammeren og Saksvik

For Hundhammeren og Saksvik er linje 70 et godt alternativ for reisende fra holdeplasser langs Malvikvegen. I Saksvik-området er linje 79 det mest aktuelt. Linje 79 har avgang hvert kvarter i morgenrushet inn til Trondheim sentrum og ut av Trondheim sentrum, mellom klokken 15.00 og 16.00 på hverdager.

Du kan søke opp din reise i reiseplanleggeren under, i appen AtB Reise eller se rutetabeller gjeldende fra 3. februar.

  • Reiseplanlegger