Finn reise

Få oversikt over hele reisen fra akkurat der du er, til akkurat dit du skal.

  1. Søk fra adresse til adresse, velg sted i kart, benytt "min posisjon" eller lagret favorittsteder.
  2. Reiseforslaget inkluderer gange, buss, båt, tog, trikk, m.m.
  3. Kartet viser deg alle deler av reisen.