a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

I forbindelse med arbeider på ny E6 er påkjøringsrampene til E6 ved Sveberg stengt i begge retninger. Bussene i både nordgående og sydgående retning benytter ny rundkjøring for å betjene Sveberg. Begge holdeplasser er midlertidig flyttet til holdeplasser i Svebergveien.

Veistenging på E6 i Snåsa, mellom Snåsakroa og Oldervika, påvirker tilbudet i perioder av døgnet på linje 611, 690 og fleksibel transport. 

På grunn av anleggsarbeid vil veien være stengt på hverdager, mandag til fredag kl. 18.00-06.00 og på søndager mellom kl. 18.00-06.00.

Veien vil være åpen på lørdager fra kl 06.00 til søndag kl 18.00.

Under arbeidet vil det være en omkjøring på andre siden av vannet. Se bilde under. 

https://www.atb.no/aktuelt/veistenging-i-snasa-fra-onsdag-26-april-article19737-28.html

Ny holdeplass Sluppen fra sentrum er ikke ferdig, nærmeste holdeplass er Bratsbergvegen

Grunnet problemer med lader/pantograf på Nidarø betjener ikke linje 12 holdeplassene Nidarø, Gudrunsgate og Margretes gate.

Endringen på linje 420 blir som følger:

Fredager

  • Avgangen fra TS utsettes fra kl. 19:50 til kl. 20:50.

Lørdager

  • Avgangen fra Sistranda utsettes fra kl. 07:40 til kl. 08:40
  • Avgangen fra OTI-senteret   utsettes fra kl. 15:42 til kl. 16:42.
  • Korrespondansen med linje 310 fra og til Orkanger vil bestå, men da forskjøvet med avgangene 1 time senere.

Søndager

  • Avgangen fra Sistranda fremskyndes fra kl. 17:35 til kl. 16:35.
  • Avgangen fra Trondheim S  fremskyndes fra kl. 21:50 til kl. 20:50.

Linje 7804 har fått endret trasé grunnet ras og stengt veg. Linjen tilpasses skoleskyss og vil kjøre mellom Lauvsnes og Utvorda. Dette gjelder avgangene som kjører mellom Sitter og Statland skole, 07:35 og 14:00 henholdsvis. Ellers er ruten uendret.

Fra mandag 20. mars settes det opp en ny båtrute 981 som vil korrespondere med linje 7804 ved Lauvsnes. Ruten kjører mellom Lauvsnes og Utvorda.

Rutetabell  981:

https://www.atb.no/getfile.php/13102034-1679046568/Rutetabeller/22-23_bat/AtB_rute981%20-%20Lauvsnes%20-%20Utvorda%2020.03.23.pdf

 

 

På grunn av veiarbeid vil ikke holdeplassene Ila bli betjent av buss. Holdeplassen Skansen mot sentrum er flyttet 120m lengre øst.

Det er satt opp 2 midlertidige stopp i Roald Amundsens veg som linje 11 betjener. Se kart.

Trikken betjener holdeplassene Ila og Skansen på tur mot sentrum .

Trikken betjener ikke holdeplassen Ila fra sentrum. Derfor blir det ingen holdeplass mellom Skansen og Bergsligata.

Holdeplassen Bergstaden Hotell stenges midlertidig i perioden 23. januar til 1. juni. Nærmeste alternative holdeplass blir Røros skysstasjon.

På grunn av gravearbeid ved holdeplassen Ugla retning Stavset, flyttes holdeplassen 150 meter sørover ved Uglaveien i perioden 16.januar til medio mai. Se kart.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Rute 880 Flakk-Rørvik: Det forventes mange reisende søndag 21. mai. B-ruten starter derfor opp 2 timer tidligere, slik at det blir B-rute fra 10.30. Les mer
Rute 810 Trondheim - Vanvikan: Grunnet operasjonelle årsaker vil avgang 11.30 fra Trondheim og 12.00 fra Vanvikan gå med innleid buss. Trondheimsfjord 2 vil gå i rute fra 13.30. Les mer
Rute 810 Trondheim - Vanvikan: Innstiller avgang 09:30 fra Trondheim og 10:00 fra Vanvikan grunnet operasjonelle årsaker. Alternativ transport med innleid buss på gitte avganger. Les mer
Rute 963 Eidshaug-Gjerdinga: MF Vikna er forsinket ut fra verksted. Sambandet vil fortsatt bli betjent av reservefartøy uten bilkapasitet. MF Vikna forventes ferdig på verksted i midten av uke 21. Les mer