Langfredag (7. april)

Ingen kjøring. Unntak: 

Linje 310, 311, 340 og 680  

Søndagsruter

Se sj.no for reise med tog.