Stjørdal - Terrassehusene - Husbymarka - Stjørdal

Gjelder fra og med 6. desember.