a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Noen avganger på linje 660 Namsos - Foldereid - Kolvereid – Rørvik utgår. Samtidig forlenges linje 686 Lund - Namsos frem til Rørvik.

 

Endringene for buss gjelder fra tirsdag 26. mai.

Linje 660 Rutetabeller

https://www.atb.no/getfile.php/1382098-1589982995/Rutetabeller/19-20_region/AtB_Linje660_uke22.pdf
 

Avgangene på linje 660 som normalt ikke går over Foldabrua vil fortsette som før. De avgangene som normalt går over Foldabrua, utgår.  

Samtidig vil linje 686 gå helt fra Namsos til Rørvik fra og med 26. mai. På strekningen Rørvik - Namsos vil det bli forbindelse med linje 665 fra Kolvereid. 

På linje 660 utgår disse daglige avgangene: 

  • 09.05 Foldereid - Kolvereid 

  • 12.00 Namsos skysstasjon - Rørvik 

  • 15.20 Rørvik- Namsos skysstasjon 

Disse strekningene blir ikke betjent i perioden: 

  • 13.02 - 13.12 Foldereid - Fornes 

  • 14.32 - 14.42 Foldereid - Fornes 

  • 15.20 - 15.30 Foldereid - Fornes 

Linje 686 Rutetabeller

https://www.atb.no/getfile.php/1382095-1589983069/Rutetabeller/19-20_region/AtB_Linje686_uke22.pdf

På linje 686 blir det satt opp ekstra avganger: 

  • 12.00 Namsos skysstasjon - Rørvik 

  • 15.20 Rørvik - Kolvereid. Avgangen har korrespondanse til Lund med linje 665 fra Kolvereid og videre fra Lund til Namsos skysstasjon med linje 686. 

 

Skoleskyss er ivaretatt i samarbeid med Nærøysund kommune 

Pga veiarbeid i Anne-Kath. Parows veg kjører linje 1 via John Aaes veg. Holdeplassene City syd østre/vestre vil fortsatt bli betjent.

 

Se kart

Holdeplassen Gryta mot Sentrum midlertidig stengt fra 12.mai på grunn av anleggsarbeid, alternativ holdeplass er Heggdalen som vist i kart.

På grunn av nedsatt akseltrykk er strekningen Vigdenes bru – Forradal oppvekstsenter ikke mulig å betjene med buss. Turen betjenes fra oppvekstsenteret.

Sluppenvegen mellom Posttermialen og Tempevegen retning Sluppen bru er stengt på grunn av veiarbeid, omkjøring Tempevegen. Holdeplassen Valøyvegen, Siemens, E-verket og Postterminalen mot Sandmoen betjenes ikke.

Gjelder fra onsdag 22. januar

Sluppenvegen er nå blitt åpnet og er klar til bruk.

 

Tillerterminalen midlertidig stengt, grunnet ferdigstillelse av infrastruktur og bygging av ny rundkjøring i krysset Østre Rosten/Anne-Kath Parows veg.

Omstigningholdeplass for linjene: 1,16,23,50,71 og 72 blir holdeplassene City Syd østre og vestre.

Linje 23 : Ny trasè via John Aaes veg deretter ordinær trasè, benytt holdeplassene City Syd østre og vestre.

Linje 72: Nytt startsted blir holdeplassen City Syd Vestre .

 

 

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

MS Frøyfart vil trafikkere sambandet fra i dag kl. 16:20. Frøyfart kan ta med 2 biler samt 1 tilhenger pr. tur . Fartøyet går ekstraturer etter behov. Les mer
avg.kl. 06:20 fra Trondheim tirsdag 2. juni betjenes av MS Ladejarl Les mer
Vi minner om at kapasiteten på hurtigbåten er begrenset grunnet smittevernhensyn, og det er dermed plass til færre passasjerer om bord enn normalt. Det oppfordres til ikke å reise dersom det ikke er nødvendig. Merk at det er avvikende rutetider på rute 820 også i morgen, fredag 29. mai, i tillegg til pinsehelgen. Se rutetider på www.atb.no/helligdager-2020/bat eller i appen AtB Reise. Les mer
Rute 800: Innstilt avgang fra Trondheim kl:08:10 grunnet tekniske utfordringer. Reisende henvises til følgende alternativ transport: Trondheim-Kristiansund: rutegående buss 905. avgang Trondheim S kl:09:40. Trondheim-Brekstad: Avgang kl:10:20 med rute 805. Trondheim-Sandstad: Avgang 12:15 fra Trondheim med rute 800. Hasselvika-Brekstad: kjøres med innleid transport. Edøy-Kristiansund: Rutegående buss nr821 fra Sandvika kl:09:40. Les mer
Rute 800: Grunnet tekniske utfordringer innstilles avgang kl: 06:15 fra Brekstad til Trondheim via Lensvik. Reisende henvises til rute 805 med følgende avganger: Brekstad til Trondheim via Hasselvika og Lensvik, avgang fra Brekstad 07:30, Lensvik 07:55. Les mer