a-informasjon Tjenester

Trondheim kommune og Statens vegvesen bytter ut og oppgraderer alle leskur i Trondheim i 2018 og 2019. Dette fører til at enkelte holdeplasser midlertidig mangler sanntidsskjerm eller at skjermen i en periode ikke viser reiseinformasjon. AtB jobber med å få på plass sanntidsskjermer der de mangler så snart som mulig.

Vi anbefaler å benytte appen AtB Reise for sanntidsinformasjon på mobilen.

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Holdeplassen Åsveien skole på tur til sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Alternative holdeplasser:

  • Rute 8 og 10: Framveien
  • Rute 5,15 og 91: Åsveien skole tidligere brukt bare av rute 17 og 19.

Holdeplassen flyttes midlertidig grunnet vegarbeid ca. 70m mot nord. Se kart.

 

På grunn av veiarbeid som skal gjennomføres i sommer betjenes ikke holdeplassene City Syd Østre / Vestre og KVT av rute 46 og 47 i sommerperioden. Avviket gjelder fra og med mandag 24. juni.

Alternative holdeplasser:

  • Til Sandmoen rute 46: John Aaes veg
  • Til Sentrum rute 46: Østre Rosten
  • Til Sentrum rute 9 og 47: City syd E6

Holdeplassen Rønningsbakken på tur til sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Alternative holdeplasser: Saxenborg allè og Rosendal

På grunn av endret kjøremønster i Jonsvannsveien i forbindelse med vegarbeid blir det endringer på betjente holdeplasser. se kart.

Holdeplassen Rosendal fra sentrum, blir stengt på grunn av veiarbeid.Midlertidig holdeplass som vist på kart.Rute 63 betjener ikke midlertidig holdeplass.

Holdeplassen er åpen og klar til bruk

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

MS Tyrhaug innstiller avg. 14:30 fra Kristiansund. Alternativ transport blir som følgende: buss for båt avg. 16:20 fra Sandstad - Trondheim. Maxitaxi for båt avg. 17:05 fra Brekstad - Trondheim. Taxi for båt for reisende på avg. 15:10 fra Edøy og avg. 15:50 fra Kjørsvikbugen. Avg. 21:30 fra Trondheim til Brekstad går som normalt Les mer
MS Tyrhaug innstiller avg 14:30 fra Kristiansund og 21:30 fra Trondheim grunnet tekniske problemer. Alternativ transport på avg. 14:30 blir følgende: Sandstad - Trondheim og Brekstad - Trondheim taxi for båt. Reisende fra Edøy og Kjørsvikbugen bes om å ta kontakt med AtB kundeservice for alternativ transport. Avg. 21:30 fra Trondheim til Brekstad blir det satt opp taxi for båt. Les mer
Fredag 21.06: Det forventes mange reisende fra Dyrøy til Halten på avgang kl. 20.00 fredag. Det har dessverre ikke lyktes å sette opp ekstra kapasitet. Søndag 23.06: Dersom avgang fra Halten kl. 14.10 er full vil avgang fra Dyrøy kl. 16.15 forlenges til Halten med retur. Forsinkelse må i tilfelle påregnes. Reisende som ikke skal videre fra Dyrøy til Trondheim anmodes om å ta båten som går fra Dyrøy kl. 16.15 dersom avgang kl. 14.10 er full. Les mer
Det blir satt opp buss for båt på avg. 23:30 fra Trondheim til Brekstad søndag 9. juni. Reisende fra Hysnes blir hentet av Rissa taxi og kjørt til Olsøykrysset hvor de møter bussen som kommer fra Trondheim. Les mer
Torsdag 6/6 og fredag 7/6 vil Trondheimsfjord I betjene avgangene Ladejarl normalt betjener. Dette medfører kapasitetsendring fra 274 til 130 passasjerer på følgende avganger: Fra Trondheim torsdag 14:45 samt fredag 14:45 og 17:05. Fra Brekstad torsdag 15:55 samt fredag 15:55 og 18:15. Det vil bli satt opp buss i beredskap på avgangene. Les mer