Buss a-trikk-01 Buss og trikk

På grunn av veiarbeid i Kongens gate blir holdeplassen Kongensgate K1 stengt i perioden fredag 24. mai kl. 18.00 til og med mandag 27. mai kl. 06.00. Bussene vil i denne perioden kjøre via Dronningens gate og benytter følgende holdeplasser.

 

  • Rute 5, 8, 11, 63, 89 mot Ila: Prinsenkrysset P2
  • Rute 10, 18 og 75 mot Ila: Munkegata M1
  • Rute 105, 108 og 175: Dronningens gate D1

 

Busser fra sentrum mot Ila, kjører Dronningens gate – Tordenskjoldsgate – Kongens gate (Samme trasé som trikken)

på grunn av arbeid i sentervegen fra 01. juni må rute 43 kjøre alternativ trasè via John Aaes veg.

se kart for alternativ trasè.

Grunnet vegarbeid blir Ringvålvegen stengt for gjennomkjøring. Rute 4A og 43 får dermed ikke betjent strekningen Heimdal sentrum til Kongsvegen og vil kjøre via Kattem.  Gjelder i perioden fredag 24.5 kl. 18.00 til mandag 27.5 kl. 03.00

Alternative holdeplasser:
Rute 4A: Korsen. Øvrige holdeplasser langs alternativ trase via Kattem betjenes ikke.
Rute 43: Heimdal stasjon og Tranevegen

Vi beklager de ulemper dette medfører for våre reisende

Holdeplassen Bergheim fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges 4.mars klokken 09.00. Reisende henvises til rute 36 og 66 til/fra Åsvang skole, som vist på kart.

Holdeplassen Bergheim stengt fra 25. Februar på grunn av oppgradering for Metrobuss.Reisende til sentrum henvises til rute 36 fra Åsvang skole, som vist på kart

Holdeplassen Lyngvegen til sentrum er midlertidig stengt fra 23.04.19. Dette på grunn av vegarbeid og påfølgende arbeid med oppgradering av holdeplass til Metrostasjon. Alternative holdeplasser er Skyttervegen og Heimdal stasjon, Se kart.

Grunnet vannlekkasje og veiarbeid i Haldor Flatens veg blir holdeplassene Carl Schjetnans veg, og Hagen midlertidig stengt fra 22.mai til og med 2.juni.

Rute 3 og 103 kjører alternativ trasé via Paul Skolemesters vei. Alternative holdeplasser blir ny midlertidig holdeplass i Paul Skolemesters veg, Halstein gård, Lykkmarka, Sjetnhaugan og Paul Skolemesters veg som vist på kart. Avgang fra midlertidig holdeplass i Paul Skolemesters veg, 2 minutter etter oppsatt avgang fra Carl Schjetnans veg.

 

På grunn av vegarbeid i Tonstadkrysset fra Mandag 20.05.19 kl. 21:00, vil det bli endret kjøremønster på rute 47 avgang 07:00 fra Klæbu sentrum.

Alternativ trasè vil være være via John Aaes veg og Vestre Rosten, se kart.

Holdeplassen Buran på tur fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Alternative holdeplasser: Strandveien og Rosendal.

Holdeplassen Ditlev Bloms veg til sentrum er midlertidig stengt fra 6. mai. Dette på grunn av arbeid med vannledning i Søbstadvegen

Alternative holdeplasser er Skyttervegen og Heimdal stasjon, Se kart.

 

Grunnet veiarbeid er Værestrøa stengt fra 22.oktober, holdeplassene Værestrøa og Væresbakken betjenes ikke. Ny midlertidig holdeplass på tur ned FV-6672 ved innkjøring til Værestrøa, se kart.  

Holdeplassene Hesttrø er stengt fra mandag 28. januar. Pga veiarbeid blir det omkjøring via Hallsetbakken. Alternative holdeplasser blir Klæbu sentrum og Prestgårdskrysset.

Holdeplassen Rosendal fra sentrum, blir stengt på grunn av veiarbeid.Midlertidig holdeplass som vist på kart.Rute 63 betjener ikke midlertidig holdeplass.

Holdeplassen Strindheim 2 på tur til sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Alternative holdeplasser Strindheim og Strindheim skole.

Ny avstigningsholdeplass for rute 4 er Strindheim 2 retning Lade.

Holdeplassen Ladeveien retning Lade midlertidig stengt fra 19. november . Alternative holdeplasser blir Stiklestadveien og Harald Hårfagres gate.

Tine Bugges veg er stengt på grunn av omgjøring til miljøgate.

Omkjøring via Nordalsvegen-Vikingvegen-Rydlandsvegen.

Holdeplassen Klæbu sentrum blir ikke betjent.

Midlertidig holdeplasser i Vikingvegen som vist på kart.

Holdeplassen Østre Berg, til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 25.mars. For rute 60 midlertidig holdeplass i Kong Øysteins veg.Alternative holdeplasser for rute 5 og 36 er Moholt studentby og Berg studentby.

Holdeplassen Ingemann Torps vei, til lade, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 01. april. Alternative holdeplasser er Lade gård og Harald Hårfagres gate.

Holdeplassen Saupstadsenteret, retning sentrum oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er midlertidig stengt fra 20. mars. Midlertidig holdeplass er 150 meter mot øst, som vist på kart.

Holdeplassen Tempe kirke, til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen flyttes midlertidig fra 12.mars. Midlertidig holdeplass blir opprettet 100 meter lengre sør som vist på kart.

Holdeplassene Peder Myhres veg oppgraderes for Metrobuss, holdeplassene stenges midlertidig fra mandag 17.desember klokka 11:00 til mai 2019 alternative holdeplasser blir Nedre Humlehaugen vest og Ranheimsfjæra.

Rute 6 med ende- og startholdeplass; Peder Myhres veg får ny ende- og startholdeplass ved holdeplassen Ranheimsfjæra, som vist i kart.

 

På grunn av anleggsarbeid stenges holdeplassen Fjøslia retning Buenget fra 9.juli, midlertidig holdeplass er opprettet ca. 70 meter vest for den stengte holdeplassen.

a-informasjon Tjenester

Trondheim kommune og Statens vegvesen bytter ut og oppgraderer alle leskur i Trondheim i 2018 og 2019. Dette fører til at enkelte holdeplasser midlertidig mangler sanntidsskjerm eller at skjermen i en periode ikke viser reiseinformasjon. AtB jobber med å få på plass sanntidsskjermer der de mangler så snart som mulig.

Vi anbefaler å benytte appen AtB Reise for sanntidsinformasjon på mobilen.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Normal drift på sambandet Trondheim - Vanvikan fra avgang kl. 15:00 i Trondheim. Les mer
Det blir satt opp alternativ transport med buss om Flakk - Rørvik fra Vanvikan kl.1300. Les mer
Grunnet kansellert avg 1915 fra Edøy og 2030 fra Kristiansund henvises reisende til alternativ transport som følger: Reisende fra Edøy henvises til ferje avg 2015 og taxi fra Sandvika til Kristiansund. Reisende fra Kristiansund henvises til rutegående buss fra Kristiansund trafikkterminal avg 2205 til Sandvika ferjekai. Les mer
Grunnet kapasitetsendring i rute 820 kjører Frøyaferja ekstratur torsdag 09.05.19. Avgang fra Sula kl. 06:10 og fra Mausund kl. 06:50 . Ankomst Dyrøy kl. 07:30 Les mer
Grunnet kapasitetsendring i rute 820 kjører Frøyaferja ekstratur mandag, tirsdag og onsdag i uke 19. Avgang fra Sula kl. 06:10 og fra Mausund kl. 06:50 . Ankomst Dyrøy kl. 07:30 Les mer
Minner om søndagsrute onsdag 1. mai, ingen ekstrakjøring med ferja denne dagen. Les mer