Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Holdeplassen Skovgård mot sentrum flyttes permanent ca 100 meter vest fra 16.juli, se kart.

Arbeidet på holdeplassene i Jonsvannsveien er ferdig. Bussene benytter nå de permanente holdeplassene.

Grunnet veiarbeid betjener ikke rutene 7 og 18 holdeplassene Vikåsen nedre og Markaplassen på tur fra sentrum. Ny midlertidig start/endeholdeholdeplass er Vikåsen.

Grunnet arbeid ved Dragvoll får rute 9 og 17 ny trasé. Rutene vil starte på Lohove og kjøre via Dragvoll, som vist på kart. Det blir ikke endrede rutetider. Endring gjelder fra og med torsdag 30. mai.

 

 • Holdeplasser Dragvoll og Estenstadveien: Avganger til sentrum bytter side
 • Holdeplassene Gryta og Heggdalen: Betjenes ikke av rute 9 og 17
 • Rute 888 og 9926 kjører som normalt

Steinanveien stengt for gjennomkjøring retning Risvollan fra 3.juli og holdeplassene Heggdalen og Gryta mot Steinåsen blir ikke betjent.

 

 • Rute 888 kjører avvikende trasé via Jonsvannsveien og Dragvoll retning Steinåsen, holdeplassene Heggdalen og Gryta blir ikke betjent.
 • Rute 94 kjører avvikende trasé via Jonsvannsveien og Dragvoll etter passering Voll-gård, holdeplassene Heggdalen og Gryta blir ikke betjent.

Holdeplassen Åsveien skole på tur til sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Alternative holdeplasser:

 • Rute 8 og 10: Framveien
 • Rute 5,15 og 91: Åsveien skole tidligere brukt bare av rute 17 og 19.

Holdeplassen flyttes midlertidig grunnet vegarbeid ca. 70m mot nord. Se kart.

 

På grunn av veiarbeid som skal gjennomføres i sommer betjenes ikke holdeplassene City Syd Østre / Vestre og KVT av rute 46 og 47 i sommerperioden. Avviket gjelder fra og med mandag 24. juni.

Alternative holdeplasser:

 • Til Sandmoen rute 46: John Aaes veg
 • Til Sentrum rute 46: Østre Rosten
 • Til Sentrum rute 9 og 47: City syd E6

Holdeplassen Rønningsbakken på tur til sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Alternative holdeplasser: Saxenborg allè og Rosendal

Holdeplassen Heimdal stasjon oppgraderes for Metrobuss, og holdeplassen for rute 4, 4A og 71 flyttes fra 12.juni 100 meter nordover. Se kart for plassering av midlertidige holdeplasser.

Grunnet arbeid er holdeplassene Væresletta midlertidig stengt fra 11.06.19. Passeringer på Væresletta retning sentrum vil benytte holdeplassen Være i Ranheimsvegen som vist i kart.

Holdeplassen Trondheim hurtigbåtterminal stengt på grunn av veiarbeid.

 

Ny start og endeholdeplass for rute 19 er Trondheim sentralstasjon.

 

 • Holdeplassen Brattøra blir ikke betjent av rute 19.

på grunn av arbeid i sentervegen fra 01. juni må rute 43 kjøre alternativ trasè via John Aaes veg.

se kart for alternativ trasè.

Holdeplassen Lyngvegen til sentrum er midlertidig stengt fra 23.04.19. Dette på grunn av vegarbeid og påfølgende arbeid med oppgradering av holdeplass til Metrostasjon. Alternative holdeplasser er Skyttervegen og Heimdal stasjon, Se kart.

Holdeplassen Ditlev Bloms veg til sentrum er midlertidig stengt fra 6. mai. Dette på grunn av arbeid med vannledning i Søbstadvegen

Alternative holdeplasser er Skyttervegen og Heimdal stasjon, Se kart.

 

Grunnet veiarbeid er Værestrøa stengt fra 22.oktober, holdeplassene Værestrøa og Væresbakken betjenes ikke. Ny midlertidig holdeplass på tur ned FV-6672 ved innkjøring til Værestrøa, se kart.  

Holdeplassene Hesttrø er stengt fra mandag 28. januar. Pga veiarbeid blir det omkjøring via Hallsetbakken. Alternative holdeplasser blir Klæbu sentrum og Prestgårdskrysset.

Holdeplassen Strindheim 2 på tur til sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Alternative holdeplasser Strindheim og Strindheim skole.

Ny avstigningsholdeplass for rute 4 er Strindheim 2 retning Lade.

Holdeplassen Ladeveien retning Lade midlertidig stengt fra 19. november . Alternative holdeplasser blir Stiklestadveien og Harald Hårfagres gate.

Tine Bugges veg er stengt på grunn av omgjøring til miljøgate.

Omkjøring via Nordalsvegen-Vikingvegen-Rydlandsvegen.

Holdeplassen Klæbu sentrum blir ikke betjent.

Midlertidig holdeplasser i Vikingvegen som vist på kart.

Holdeplassen Ingemann Torps vei, til lade, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 01. april. Alternative holdeplasser er Lade gård og Harald Hårfagres gate.

Holdeplassen Saupstadsenteret, retning sentrum oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er midlertidig stengt fra 20. mars. Midlertidig holdeplass er 150 meter mot øst, som vist på kart.

Holdeplassene Peder Myhres veg oppgraderes for Metrobuss, holdeplassene stenges midlertidig fra mandag 17.desember klokka 11:00 til mai 2019 alternative holdeplasser blir Nedre Humlehaugen vest og Ranheimsfjæra.

Rute 6 med ende- og startholdeplass; Peder Myhres veg får ny ende- og startholdeplass ved holdeplassen Ranheimsfjæra, som vist i kart.

 

På grunn av anleggsarbeid stenges holdeplassen Fjøslia retning Buenget fra 9.juli, midlertidig holdeplass er opprettet ca. 70 meter vest for den stengte holdeplassen.

a-informasjon Tjenester

Trondheim kommune og Statens vegvesen bytter ut og oppgraderer alle leskur i Trondheim i 2018 og 2019. Dette fører til at enkelte holdeplasser midlertidig mangler sanntidsskjerm eller at skjermen i en periode ikke viser reiseinformasjon. AtB jobber med å få på plass sanntidsskjermer der de mangler så snart som mulig.

Vi anbefaler å benytte appen AtB Reise for sanntidsinformasjon på mobilen.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Rute 870 Brekstad - Valset: Avganger merket B i rutetabell blir innstilt fom 06:00 tirsdag 16 juli og inntil videre pga teknisk problem. ( dvs avganger fra Brekstad hver hele time og fra Valset hver halve time blir innstilt) Les mer
Det settes opp buss for båt på avgangene kl. 11:15 og 12:30 fra Trondheim, og på avgangene kl. 11:45 og 13:00 fra Vanvikan grunnet tekniske årsaker. Avgang fra Trondheim kl. 08:25 og 09:45, og fra Vanvikan kl. 09:00 og 10:15 går som normalt. Les mer